Thứ Sáu, 03/08/2018, 16:09 [GMT+7]

Công an huyện Nam Đàn quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết

(Congannghean.vn)-Sáng 3/8, Công an huyện Nam Đàn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai và ký cam kết thực hiện Chỉ thị 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an và Nghị quyết 12-NQ/ĐUCA ngày 17/6/2018 của Đảng ủy Công an tỉnh và Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn và tập thể CBCS trong đơn vị.

Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Những năm qua, lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn luôn quan tâm, sâu sát và thường xuyên chỉ đạo CBCS trong đơn vị đẩy mạnh thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Qua đó, hầu hết CBCS nhận thức sâu sắc nội dung, ý nghĩa của Sáu điều Bác Hồ dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh”; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính; ý thức tổ chức kỷ luật cao; đoàn kết, thống nhất nội bộ; gắn bó mật thiết với nhân dân; tận tụy trong công tác, cương quyết, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu. Nhiều đồng chí đã không quản ngại khó khăn, vất vả, lập chiến công xuất sắc xuất sắc trong công tác, chiến đấu, lao động và học tập; góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh.

Các đội nghiệp vụ công tác và đoàn thể Công an huyện Nam Đàn ký cam kết thực hiện Chỉ thị 04/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an; Nghị quyết 12-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phòng, chống tác hại của việc sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trong Công an Nghệ An.
Các đội nghiệp vụ công tác và đoàn thể Công an huyện Nam Đàn ký cam kết thực hiện

Nằm trong khuôn khổ Hội nghị, đơn vị cũng tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Tại Hội nghị, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Tại Hội nghị, các đội nghiệp vụ công tác và đoàn thể cũng đã ký cam kết thực hiện Nghị quyết 12-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phòng, chống tác hại của việc sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trong Công an Nghệ An.

 

.

Thu Thủy

.