Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201806/ky-niem-70-nam-ngay-chu-tich-ho-chi-minh-ra-loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc-1161948-1162018-thi-dua-ai-quoc-loi-keu-goi-mai-ven-nguyen-gia-tri-798862/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201806/ky-niem-70-nam-ngay-chu-tich-ho-chi-minh-ra-loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc-1161948-1162018-thi-dua-ai-quoc-loi-keu-goi-mai-ven-nguyen-gia-tri-798862/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thi đua ái quốc: Lời kêu gọi mãi vẹn nguyên giá trị - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 11/06/2018, 09:10 [GMT+7]
Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Thi đua ái quốc: Lời kêu gọi mãi vẹn nguyên giá trị

(Congannghean.vn)-70 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), đến nay lời kêu gọi ấy vẫn mang tính thời sự sâu sắc, vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.

Các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: Thùy Dương
Các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: Thùy Dương

Cách đây 70 năm, vào ngày 11/6/1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược diễn ra vô cùng ác liệt, trước yêu cầu đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện đi đến thắng lợi hoàn toàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để động viên đồng bào, chiến sỹ cả nước phát huy truyền thống thi đua yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của dân tộc nhằm chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bước sang thời kỳ đổi mới và phát triển đất nước, kế thừa, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, nhiều phong trào tiếp tục được khơi dậy và nhân rộng. Thực tế cho thấy, các phong trào thi đua với những quy mô và cách làm khác nhau là biểu hiện sinh động và là sự tiếp nối, phát huy truyền thống trong điều kiện mới. Tinh thần, động lực thi đua yêu nước đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đem hết sức mình tham gia kháng chiến, kiến quốc, mang lại nhiều kết quả to lớn, để lại những dấu ấn sâu đậm, làm rạng danh thêm truyền thống quê hương cách mạng anh hùng. Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện trên hầu hết các  lĩnh vực.

Năm 2017, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển bền vững, các lĩnh vực đều có bước tăng trưởng khá, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung, sản xuất nông nghiệp duy trì phát triển trong điều kiện gặp thiên tai, bão lũ; sản xuất công nghiệp mặc dù còn khó khăn nhưng đã có bước khởi sắc. Khu vực dịch vụ, nhất là du lịch phục hồi mạnh trở lại, công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới, thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả khá, việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm được chỉ đạo quyết liệt. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phòng trào “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng
Phòng trào “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các ngành, địa phương, đơn vị đã phát động và triển khai với nhiều phong trào thi đua yêu nước. Điển hình như các phong trào: “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Dạy tốt, học tốt”, “Đền ơn đáp nghĩa”… Thông qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, tinh thần tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh nội lực và sáng tạo của con người Nghệ An trong thời kỳ mới.

Cùng với việc phát động và triển khai thực hiện sâu rộng nhiều phong trào thi đua yêu nước của các ngành, 70 năm qua, lực lượng Công an Nghệ An luôn thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, gắn phong trào thi đua yêu nước với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…, với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, phù hợp đặc điểm tính chất công tác, chiến đấu của từng lực lượng, đơn vị, địa phương; qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CBCS trong toàn lực lượng.

Điều này được thể hiện ở ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, chấp nhận hy sinh, gian khổ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức thi đua, lập nhiều thành tích, chiến công. Nhiều chuyên án lớn được đấu tranh triệt phá, nhiều vụ án được điều tra, làm rõ; từ trong phong trào, xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp về người chiến sỹ “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đó là những tấm gương tận tụy, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, công tác, học tập; những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, xuất sắc được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an…

Hiện nay, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động gia tăng với những thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt hơn. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tiềm ẩn nhiều phức tạp; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận. Điều này đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, phức tạp đối với lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang tuyệt đối tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

70 năm qua, Đảng, nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Người để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong những điều kiện hoàn cảnh cụ thể.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực của đồng bào, CBCS trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí cũng kêu gọi, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Xô Viết, các cấp, ngành hãy chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước đi lên, đưa phong trào thi đua lên một tầm cao mới, lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, quyết tâm xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, trở thành một trong những tỉnh khá của cả nước, như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

.

Phan Tuyết

.