Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201804/cong-an-huyen-do-luong-tap-huan-xay-dung-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-789602/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201804/cong-an-huyen-do-luong-tap-huan-xay-dung-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-789602/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 13/04/2018, 08:39 [GMT+7]
Công an huyện Đô Lương

Tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(Congannghean.vn)-Vừa qua, Công an huyện Đô Lương tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tham dự Hội nghị có đội trưởng các đội nghiệp vụ và trưởng, phó Công an 33 xã, thị trấn trên địa bàn.

Hội nghị tập huấn tại Công an huyện Đô Lương
Hội nghị tập huấn tại Công an huyện Đô Lương

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe tổng quan dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và số định danh cá nhân, hướng dẫn thu thập thông tin dân cư, cách ghi chép phiếu thu thập thông tin dân cư, các phụ lục, danh mục có liên quan đến công tác quản lý dân cư, quy trình thu thập thông tin dân cư và chuyển dữ liệu lên trung tâm dữ liệu dân cư quốc gia. Cũng tại đợt tập huấn này, Công an huyện Đô Lương chỉ đạo lực lượng Công an 33 xã, thị trấn thực hiện thống nhất, đảm bảo yêu cầu, quy định đề ra, góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính của lực lượng Công an.

Trên cơ sở các nội dung trình bày, Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ, nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong các cấp, ngành và quần chúng nhân dân, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

.

M.H

.