Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201708/nghe-an-tap-trung-tuyen-truyen-ve-quoc-khanh-29-va-115-nam-ngay-sinh-tong-bi-thu-le-hong-phong-753516/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201708/nghe-an-tap-trung-tuyen-truyen-ve-quoc-khanh-29-va-115-nam-ngay-sinh-tong-bi-thu-le-hong-phong-753516/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tập trung tuyên truyền về Quốc khánh 2/9 và 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 21/08/2017, 14:56 [GMT+7]
Nghệ An

Tập trung tuyên truyền về Quốc khánh 2/9 và 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

(Congannghean.vn)-Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An vừa ban hành Hướng dẫn số 25/HD-BTGTU về công tác tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2017); 87 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2017) và 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902- 6/9/2017).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2/9/1945 - Ảnh tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2/9/1945 - Ảnh tư liệu

Theo hướng dẫn này, yêu cầu các huyện, thành, thị uỷ, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả, kết hợp với tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày kỷ niệm; tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi gia đình chính sách, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa, hải đảo...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, hành hương về nguồn, các hoạt động văn hóa, thế thao, tọa đàm, giao lưu, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

Các sở Thông tin- Truyền thông; Văn hóa- Thể thao chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về các ngày kỷ niệm, nhất là phát hiện và nhân rộng những điển hình, nhân tố mới; chỉ đạo các đơn vị văn hóa, nghệ thuật trong tỉnh xây dựng chương trình văn hoá, văn nghệ, tổ chức hoạt động thiết thực, ý nghĩa gắn với các sự kiện trên...

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902- 2017 )- Ảnh tư liệu
Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902- 2017 ) - Ảnh tư liệu
Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông- Hưng Nguyên - Ảnh: Xuân Thống
Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông (Hưng Nguyên, Nghệ An) - Ảnh: Xuân Thống
Thông qua tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà nhằm khẳng định vai trò, vị trí, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; ý nghĩa, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; từ đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời để giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hi sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
.

Xuân Thống

.