Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201704/phong-ky-thuat-nghiep-vu-ii-phat-dong-cvd-xay-dung-phong-cach-nguoi-can-bo-cong-an-tren-que-huong-bac-ho-732960/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201704/phong-ky-thuat-nghiep-vu-ii-phat-dong-cvd-xay-dung-phong-cach-nguoi-can-bo-cong-an-tren-que-huong-bac-ho-732960/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát động CVĐ 'Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 17/04/2017, 09:08 [GMT+7]
Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II

Phát động CVĐ 'Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ'

(Congannghean.vn)-Phòng KTNVII - Công an tỉnh Nghệ An vừa phát động Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
 
Tại lễ phát động, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt cho tất cả CBCS nội dung cuộc vận động. Với khẩu hiệu hành động "Cán bộ chiến sĩ phòng KTNVII thi đua thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND; xây dựng phong cách người cán bộ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Trọng tâm là thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của ngành, Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thường xuyên giáo dục rèn luyện CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức xã hội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác; Thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND và nội dung chuẩn mực đạo đức lối sống “ 03 xây, 03 chống” theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại lễ buổi lễ các đội công tác, tổ chức đoàn thể tiến hành ký giao ước thi đua và toàn thể cán bộ chiến sĩ đã ký cam kết thực hiện cuộc vân động.
Đại diện các đội nghiệp vụ, tổ chức đoàn thể Phòng KTNVII ký giao ước thi đua
Đại diện các đội nghiệp vụ, tổ chức đoàn thể Phòng KTNVII ký giao ước thi đua
 
Với khí thế thi đua sôi nổi, toàn thể CBCS  đơn vị quyết tâm phấn đấu thực hiện cuộc vận động góp phần xây dựng lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ tiến lên“Chính quy hơn, tận tụy hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn, lễ phép hơn” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trên quê hương Bác Hồ.
.

Đinh Thông