Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201704/phong-canh-sat-qlhc-ve-ttxh-cong-an-nghe-an-thuc-hien-cvd-xay-dung-phong-cach-nguoi-can-bo-cong-an-tren-que-huong-bac-ho-ban-linh-nhan-van-vi-nhan-dan-phuc-vu-734967/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201704/phong-canh-sat-qlhc-ve-ttxh-cong-an-nghe-an-thuc-hien-cvd-xay-dung-phong-cach-nguoi-can-bo-cong-an-tren-que-huong-bac-ho-ban-linh-nhan-van-vi-nhan-dan-phuc-vu-734967/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thực hiện CVĐ 'Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 28/04/2017, 12:36 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Nghệ An

Thực hiện CVĐ 'Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ'

(Congannghean.vn)-Ngày 27/4/2017, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Các đội nghiệp vụ ký kết giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động.
Các đội nghiệp vụ ký kết giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động.

Với khẩu hiệu hành động “cán bộ chiến sỹ Phòng PC64 quyết tâm thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phòng PC64 đã đề ra trọng tâm thực hiện trong cuộc vận động như: tổ chức học tập, quán triệt nâng cao nhận thức cho CBCS về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động với nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND trong giai đoạn hiện nay; tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của từng đội nghiệp vụ; thường xuyên giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; thực hiện tốt cơ chế tạo điều kiện cho các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận tổ quốc và nhân dân phát huy vai trò giám sát, đóng góp xây dựng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm khác; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đoàn thể quần chúng, thường xuyên tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4.

Tại buổi lễ, các đội nghiệp vụ, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và Công đoàn Phòng PC64 đã tiến hành ký giao ước thi đua.

.

Mạnh Cường

.