Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201703/khoi-thi-dua-noi-chinh-luc-luong-vu-trang-ky-ket-giao-uoc-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-727405/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201703/khoi-thi-dua-noi-chinh-luc-luong-vu-trang-ky-ket-giao-uoc-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-727405/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ký kết giao ước phong trào thi đua yêu nước - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 13/03/2017, 16:48 [GMT+7]
Khối thi đua nội chính – lực lượng vũ trang

Ký kết giao ước phong trào thi đua yêu nước

(Congannghean.vn)-Chiều 13/3, Khối thi đua nội chính - lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị ký kết giao ước phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Khối thi đua nội chính lực lượng vũ trang gồm các đơn vị Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng, Sở tư pháp, Cục thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cảnh sát PC&CC tỉnh là đơn vị khối trưởng.

Khối thi đua nội chính - lực lượng vũ trang gồm 9 đơn vị do Cảnh sát PC&CC làm khối trưởng
Khối thi đua nội chính - lực lượng vũ trang gồm 9 đơn vị do Cảnh sát PC&CC làm khối trưởng

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang được tổ chức triển khai thường xuyên, liên tục, sâu rộng trên cơ sở chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiểu quả chương trình công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, từng đơn vị, gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”…

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua
Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua
Lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh góp ý về các nội dung ký kết phong trào thi đua yêu nước
Lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh góp ý về các nội dung ký kết phong trào thi đua yêu nước
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thảo luận về cách tổ chức các phong trào vừa nâng cao chất lượng phong trào thi đua, vừa đảm bảo tính tiết kiệm
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thảo luận về cách tổ chức các phong trào vừa nâng cao chất lượng phong trào thi đua, vừa đảm bảo tính tiết kiệm

Thông qua lễ ký kết nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giữa các cơ quan, đơn vị trong Khối Nội chính - lực lượng vũ trang, động viên cán bộ, công chức, chiến sỹ hăng hái thi đua lập thành tích tích xuất sắc, là dịp để các đơn vị giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua; xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua.

Các đơn vị trong khối ký kết giao ước phong trào thi đua năm 2017 với 6 nội dung trọng tâm
Các đơn vị trong khối ký kết giao ước phong trào thi đua năm 2017 với 6 nội dung trọng tâm

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua với 6 nội dung trọng tâm trong đó trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp trên của từng ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân; kịp thời áp dụng các ứng dụng khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực công tác…

.

Huyền Thương

.