Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201401/cong-an-nghe-an-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-tw-8-440955/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201401/cong-an-nghe-an-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-tw-8-440955/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công an Nghệ An: Học tập quán triệt Nghị quyết TW 8 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 14/01/2014, 16:14 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Học tập quán triệt Nghị quyết TW 8

(Congannghean.vn)-Ngày 14/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) trong toàn thể Đảng bộ Công an tỉnh.
 
Đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp giới thiệu về các nội dung: Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hàng Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; và các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế, xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; kết luận về việc hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua.
 
Toàn cảnh
Toàn cảnh Hội nghị
Việc học tập Nghi quyết lần này có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể cấn bộ Đảng viên Công an tỉnh về quan điểm của Đảng đối với lĩnh vực Giáo dục và đào tạo; góp phần bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh nhà.
.

Mạnh Cường