Thứ Năm, 14/11/2019, 14:52 [GMT+7]

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Sáng ngày 14/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 với 90,48% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Mở đầu phiên họp, các đại biểu nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phần bổ ngân sách trung ước năm 2020.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo

Trong các ngày 22/10, 30-31/10và ngày 05/11, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và tại Hội trường về phương án phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2020. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết về phân bổ NSTW năm 2020.

Theo đó, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm cơ cấu lại nguồn thu NSTW và tổ chức rà soát, đánh giá, sắp xếp lại các Chương trình mục tiêu để NSTW trong giai đoạn ổn định ngân sách 2021 – 2025 sẽ tập trung đủ nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi của quốc gia; đồng thời, trong việc phân bổ cần ưu tiên bố trí vốn cho các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm; tập trung đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm các công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả kinh tế, xã hội.

Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát quy trình, thủ tục, tập trung vào các điểm nghẽn, có nhiều vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến thời hạn phân bổ, giao kế hoạch vốn và giải ngân để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hơn hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.  Sớm đánh giá, tổng kết về tỷ lệ điều tiết của các địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 và dự kiến xây dựng tỷ lệ điều tiết cho thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo 2021-2025, trình Quốc hội xem xét, quyết định…

Sau khi nghe trình bày báo cáo, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Điều 1 về tổng thu và chi ngân sách trung ương năm 2020 và Điều 2 về Phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 của dự thảo Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 và biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết.

Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết
Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết

Với 437 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 90,48% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2002.

Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 quy định Tổng số thu ngân sách trung ương là 851.768.636 triệu đồng (tám trăm năm mươi mốt triệu, bảy trăm sáu mươi tám nghìn, sáu trăm ba mươi sáu triệu đồng). Tổng số thu ngân sách địa phương là 660.531.364 triệu đồng (sáu trăm sáu mươi triệu, năm trăm ba mươi mốt nghìn, ba trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.069.568.636 triệu đồng (một tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi tám nghìn, sáu trăm ba mươi sáu triệu đồng), trong đó dự toán 367.709.919 triệu đồng (ba trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm lẻ chín nghìn, chín trăm mười chín triệu đồng) để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Đồng thời, Nghị quyết của Quốc hội cũng giao nhiệm vụ cho Chính phủ trong việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020
Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Giao Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư phát triển theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật và Nghị quyết của Quốc hội có liên quan; điều hành kinh phí chi trả phí phát hành trái phiếu Chính phủ trong; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền;

Chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; chỉ đạo các địa phương thực hiện sắp xếp các khoản chi để bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2020.

Trước 30/11/2019, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 theo tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trước ngày 31/12/2019 các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020.

Nghị quyết của Quốc hội cũng giao Chính phủ tiếp tục cơ chế giao dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trong dự toán ngân sách nhà nước cho Bộ Giao thông vận tải. Phân bổ tăng thêm 2% dự toán số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách các địa phương nhận bổ sung cân đối so với dự toán năm 2019./.

.

Nguồn: Bảo Yến - Nghĩa Đức/Cổng TTĐT Quốc hội Việt Nam

.