Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201903/giao-ban-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-quy-1-843646/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201903/giao-ban-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-quy-1-843646/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giao ban công tác Đảng, công tác chính trị quý 1 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 13/03/2019, 16:46 [GMT+7]

Giao ban công tác Đảng, công tác chính trị quý 1

(Congannghean.vn)-Chiều 13/3, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban công tác Đảng, công tác chính trị quý 1/2019 khu vực phía Bắc. Các đồng chí: Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu tại hội nghị

Trong quý 1/2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ, hướng dẫn trực tiếp của Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, các nội dung công tác Đảng và công tác chính trị trong CAND đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiện toàn, củng cố tổ chức đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở theo mô hình, tổ chức mới, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên nhất là người đứng đầu.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các mặt công tác chính trị tư tưởng cũng được tăng cường, các cấp ủy đã quan tâm và thực hiện tốt công tác nắm, giải quyết và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Vì an ninh Tổ quốc” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được triển khai đồng bộ, hiệu quả với nhiều nội dung, cách làm thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra những nội dung trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới trong đó tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng dân chủ, sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; cần chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, thái độ vì nhân dân phục vụ; thường xuyên nêu cao ý thức “tự soi, tự sửa”, tự tu dưỡng rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy…

.

Huyền Thương

.