Thứ Ba, 22/01/2019, 18:39 [GMT+7]

Đẩy mạnh triển khai các biện pháp đối ngoại nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Sáng 22/01/2019, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và thực hiện chức năng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền trong năm 2018 đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó có nhiều khâu đột phá, đưa công tác của Cục Đối ngoại đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng các cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng các cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Nổi bật, Cục Đối ngoại đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp quan trọng về chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế, nhất là mở rộng quan hệ quốc tế trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Triển khai nhiều biện pháp làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế của đất nước, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tiếp tục duy trì, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp với các nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Duy trì có hiệu quả các cơ chế đối ngoại đa phương. Đẩy mạnh hợp tác với các nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển công nghiệp an ninh… Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018, Cục Đối ngoại vinh dự được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng Tổng hợp, Cục Đối ngoại có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2018.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng Tổng hợp, Cục Đối ngoại có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2018.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương những thành tích mà Cục Đối ngoại đã đạt được trong năm 2018. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Cục Đối ngoại Bộ Công an cần quán  triệt nghiêm túc chủ đề công tác năm 2019 là “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở” và phương châm hành động của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2019 là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Bên cạnh đó, cần nhận thức rõ bối cảnh về tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0… có tác động sâu sắc đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Chủ động phối hợp với các nước tổ chức tốt công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, giải quyết các yêu cầu liên quan đến công tác truy nã quốc tế, các vụ án lớn, chuyên án để hỗ trợ Cơ quan Cảnh sát điều tra trong nước và Cảnh sát nước ngoài qua kênh hợp tác INTERPOL, ASEANAPOL và kênh hợp tác song phương.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị, Cục Đối ngoại chủ động phối hợp giúp đỡ Công an các đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực công tác, nhất là trên lĩnh vực đào tạo, hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ... Ngoài ra, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự Hội nghị.

 

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.