Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201811/kiem-tra-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tai-bo-ngoai-giao-826502/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201811/kiem-tra-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tai-bo-ngoai-giao-826502/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Ngoại giao - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 30/11/2018, 08:38 [GMT+7]

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Ngoại giao

Chiều 29/11/2018, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) dẫn đầu Đoàn kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao.

Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tưởng Chính phủ, Bí Thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng Bộ Ngoại giao…

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ: Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại, gồm: công tác ngoại giao, biên giới, lãnh thổ quốc gia, lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, quản lý các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (CQĐD) và hoạt động của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao.

Với những đặc điểm riêng của Ngành, công tác PCTN của Bộ Ngoại giao được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao qua nhiều thời kỳ, hết sức chú trọng, quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và CQĐD thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tốt.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã chú trọng và thường xuyên thúc đẩy việc quán triệt các quy định của pháp luật, của Đảng, Nhà nước về PCTN, như: Quy định 47 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung Trung ương 3” (Khóa X), Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN, Chỉ thị số 12 của Thủ tướng về “Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch PCTN hàng năm của Bộ Ngoại giao… Ngoài ra còn có các quy định của Bộ Ngoại giao về PCTN như: quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao và thành viên các CQĐD.

Tại buổi làm việc, Bộ Ngoại giao đã kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo sát sao và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về công tác PCTN, trong đó chú trọng thông tin các vụ việc và kết quả xử lý để nhân dân tin tưởng vào quyết tâm và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công cuộc PCTN. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về minh bạch tài sản, thu nhập trên phạm vi toàn quốc để tăng cường tính thống nhất, khoa học trong công tác quản lý, giám sát đối với cán bộ, công chức. Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc công khai tài sản, thu nhập và xác minh tính trung thực của bản kê khai, tăng cường hoạt động giám sát của cộng đồng. Tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm của các nước đi đầu trong công tác PCTN…

Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tưởng Chính phủ, Bí Thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cảm ơn những ý kiến của Đoàn kiểm tra tại buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tưởng Chính phủ, Bí Thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cảm ơn những ý kiến của Đoàn kiểm tra tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ buổi làm việc và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Báo cáo của Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã tiếp thu, bổ sung các thông tin, số liệu theo yêu cầu của Đoàn công tác.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác PCTN trong Bộ và toàn ngành Ngoại giao, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về PCTN, nhất là Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãnh phí; Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN; chủ động nghiên cứu và chuẩn bị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng vừa được thông qua.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về PCTN trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; làm cho mọi người thấy rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước về PCTN; có cơ chế bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những người có hành vi tham nhũng, người bao che tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác PCTN. Quán triệt phương châm phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Đoàn kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao.
Đoàn kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao.

Thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, cải cách hành chính, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách, sử dụng tải sản công. Tham mưu với Chính phủ thực hiện đầy đủ các cam kết PCTN theo Công ước PCTN UNCAC; duy trì, củng cố quan hệ với các quốc gia để thực hiện có hiệu quả hiệp định đã ký kết, đồng thời phát huy vai trò trong đàm phán ký kết các hiệp định mới.

Làm tốt hơn nữa chức năng hướng dẫn báo chí nước ngoài, thông tin đầy đủ, kịp thời về công cuộc PCTN của Đảng, Nhà nước ta trên trường quốc tế; tích cực đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, sai sự thật về quyết tâm PCTN của Đảng, Nhà nước ta trên báo chí nước ngoài và diễn đàn quốc tế.

Đối với Đoàn công tác, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đồng chí theo phân công, sau buổi làm việc, trên cơ sở Báo cáo của Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, tiếp thu các ý kiến và phối hợp với đơn vị đầu mối xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại Bộ Ngoại giao để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN./.

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.