Thứ Sáu, 02/11/2018, 09:33 [GMT+7]

Công bố Quyết định về tổ chức bộ máy, tổ chức đảng và công tác cán bộ của Văn phòng Bộ Công an

Chiều 01/11/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định về tổ chức bộ máy, tổ chức đảng và công tác cán bộ của Văn phòng Bộ Công an. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chủ trì buổi Lễ.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an; Đảng ủy Công an Trung ương đã nghiên cứu xây dựng và báo cáo Bộ Chính trị phê duyệt Đề án về tổ chức đảng trong Công an nhân dân, trong đó đổi tên và kiện toàn Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Bộ Công an…

Toàn cảnh Lễ công bố.
Toàn cảnh Lễ công bố.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Bộ Công an; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bố trí cấp Trưởng và phụ trách đơn vị thuộc Văn phòng; đại diện lãnh đạo Công tác Đảng và công tác chính trị đã công bố Quyết định đổi tên Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an và Quyết định chỉ định bổ sung Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng, nhiệm kỳ 2015 – 2020; công bố các Quyết định về công tác cán bộ…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng ủy Văn phòng.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng ủy Văn phòng.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam chúc mừng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị thuộc Văn phòng; tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, đoàn kết tập thể để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Bộ Công an phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn; kịp thời phục vụ hiệu quả các hoạt động lãnh đạo chỉ huy của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Lễ công bố.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Lễ công bố.

Với mô hình tổ chức đảng, tổ chức bộ máy mới, cần tập trung xây dựng Đảng bộ Văn phòng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao nhất, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước mắt, sớm kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc; nhanh chóng tiếp nhận đảng viên từ các đảng bộ khác chuyển đến; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy, phân công rõ vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của cấp ủy viên theo nguyên tắc một việc chỉ do một người phụ trách. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại Lễ công bố.
Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại Lễ công bố.

Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý đến việc khẩn trương ổn định tổ chức, bố trí sắp xếp cán bộ hợp lý, sử dụng hiệu quả biên chế, sớm triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt kịp thời, làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ có điều kiện làm việc, cống hiến, quan tâm đến chính sách cán bộ, đảm bảo công bằng, hợp lý. Từng đồng chí cấp ủy viên phải thực sự gương mẫu, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng; luôn cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm, quyết liệt trong hành động; thực sự là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sỹ học tập, noi theo.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí cấp Trưởng và phụ trách đơn vị thuộc Văn phòng.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí cấp Trưởng và phụ trách đơn vị thuộc Văn phòng.

 

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.