Thứ Ba, 23/10/2018, 07:51 [GMT+7]

Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, chiều 22/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, theo chương trình kỳ họp đã được Quốc hội thông qua, tại Kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét bầu Chủ tịch nước, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành quy trình, thủ tục lựa chọn, giới thiệu nhân sự để trình Quốc hội xem xét bầu, phê chuẩn theo đúng quy định về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước.

Với yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm, dân chủ trong hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ Tờ trình và các tài liệu kèm theo về nhân sự để Quốc hội tiến hành thảo luận, quyết định bầu, phê chuẩn nhân sự đạt kết quả tốt.

Mở đầu chương trình nhân sự tại kỳ họp, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Theo đó, căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, căn cứ Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; căn cứ Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội; căn cứ Điểm 4 Nghị quyết số 34 ngày 06/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng – Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Phiên họp toàn thể hội trường của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Phiên họp toàn thể hội trường của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

* Theo chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, sáng 23/10, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại Đoàn về nhân sự Chủ tịch nước. Nội dung thảo luận tại Đoàn được lập biên ban và gửi đến Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quy trình bầu Chủ tịch nước được tiến hành như sau:

Sau khi thảo luận tại Đoàn, Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu. Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu.

Sau đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Chiều cùng ngày, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước tuyên thệ

Nội dung tuyên thệ của Chủ tịch nước sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên các phương tiện truyền thông.

.

Nguồn: Cổng TTĐT Quốc hội Việt Nam

.