Thứ Tư, 12/09/2018, 07:49 [GMT+7]

Cục Kế hoạch và tài chính triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2018

Chiều 11/9/2018, tại Hà Nội, Cục Kế hoạch và tài chính, Bộ Công an tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ và triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2018. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong 8 tháng đầu năm 2018, Cục Kế hoạch và tài chính đã chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018 báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Công an các đơn vị, địa phương. Báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt phương án phân bổ nguồn kinh phí Bảo hiểm xã hội năm 2018, kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu thuộc nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2018 và thông báo, cấp phát cho Công an các đơn vị, địa phương.

Tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành Chỉ thị số 21 về công tác quản lý, điều hành ngân sách trong Công an nhân dân (CAND) năm 2018; hướng dẫn các đơn vị dự toán thực hiện xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và giai đoạn 2019 - 2021; tổng hợp dự toán ngân sách năm 2019, giai đoạn 2019 - 2021 gửi Bộ Tài chính theo quy định. Xây dựng dự toán thu, chi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế CAND năm 2019…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong công tác kế hoạch và đầu tư, đã tham mưu lãnh đạo Bộ báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện trong năm 2018 cho 03 dự án gồm: Hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự trong lực lượng CAND; Nâng cao năng lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy; Hiện đại hóa trang bị phương tiện, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ cho lực lượng Cảnh sát cơ động. Hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán nhà nước, chuẩn bị hồ sơ, hoàn chỉnh tài liệu, báo cáo tài chính phục vụ công tác kiểm toán. Phối hợp với Kiểm toán nhà nước theo quan hệ phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ theo Quy chế phối hợp khi Kiểm toán.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Cục Kế hoạch và tài chính đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Quyết định và tặng hoa các đồng chí nhận Quyết định bổ nhiệm tại Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Quyết định và tặng hoa các đồng chí nhận Quyết định bổ nhiệm tại Hội nghị.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị lãnh đạo Cục Kế hoạch và tài chính nhanh chóng hoàn chỉnh trình Bộ phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Phòng; kiện toàn cấp ủy chi bộ tại các Phòng thuộc Cục. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu của Ngành để chủ động tham mưu lãnh đạo các cấp trong công tác lập, phân bổ và bảo đảm ngân sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng. Chú trọng công tác quản lý, sử dụng ngân sách, phân bổ, đầu tư, mua sắm xây dựng sao cho có hiệu quả và thiết thực; tránh tình trạng phân bổ và đầu tư tràn lan…

Chủ động khảo sát và xây dựng phương án chi tiêu theo hướng nắm bắt hết sức minh bạch; rà soát và đánh giá lại các dự án đã và đang triển khai để quản lý và đầu tư sát với yêu cầu nhiệm vụ khi đưa vào sử dụng; nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài chính, kế hoạch đầu tư, tiêu chuẩn, định mức… của toàn lực lượng, nhằm đáp ứng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao khi thực hiện mô hình và tổ chức mới.

* Tai Hội nghị, Cục Kế hoạch và tài chính đã công bố Quyết định của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy; trao các Quyết định bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo cấp Phòng trong đơn vị./.

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.