Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201706/hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-trung-uong-5-khoa-xii-745110/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201706/hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-trung-uong-5-khoa-xii-745110/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 29/06/2017, 15:29 [GMT+7]

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

(Congannghean.vn)-Sáng 29/6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

Tại điểm cầu Trung ương, có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tham dự Hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An
Tại điểm cầu Nghệ An

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đây là những vấn đề cốt yếu, mang tính đột phá trong phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quan điểm chỉ đạo - Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Hoàn thiện thể chế kinh tế đi đôi với hoàn thiện thể chế chính trị mà trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và cán bộ. Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), gồm 3 Nghị quyết chuyên đề và một số nội dung quan trọng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành nắm vững nội dung, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc.

Thay mặt Ban Bí thư, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng giới thiệu 3 Nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Trước đó, tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh -  UV BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quán triệt Quy định số 86 ngày 1/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng. Quy định 86 gồm 3 chương, 17 Điều.

.

Mạnh Cường

.