Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201607/thong-cao-so-2-ky-hop-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xiv-689745/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201607/thong-cao-so-2-ky-hop-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xiv-689745/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thông cáo số 2 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 22/07/2016, 07:53 [GMT+7]

Thông cáo số 2 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

Ngày 21-7-2016, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự chủ tọa và điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân.

Buổi sáng:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Buổi chiều:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

- Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu.

- Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thứ sáu, ngày 22-7-2016, Quốc hội làm việc tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội nghe báo cáo kết quả kiểm phiếu; thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ (truyền hình, phát thanh trực tiếp). Buổi chiều, Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

.

Nguồn: Văn phòng Quốc hội

.