Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201606/ky-hop-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xiv-se-bau-nhan-su-cap-cao-682447/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201606/ky-hop-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xiv-se-bau-nhan-su-cap-cao-682447/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV sẽ bầu nhân sự cấp cao - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 14/06/2016, 08:19 [GMT+7]

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV sẽ bầu nhân sự cấp cao

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV vào tháng 7/2016, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng ngày 13/6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) họp phiên thứ 49, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, dự kiến diễn ra từ 20-31/7.

Nội dung nổi bật nhất của kỳ họp thứ nhất là xem xét, quyết định tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước nên phần lớn thời gian của kỳ họp sẽ dành cho việc xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết vào ngày 21/7, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UBTVQH khóa XIII trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, UBTVQH. Chiều cùng ngày, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên UBTVQH bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên UBTVQH bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.  

Chiều 25/7, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Tiếp đó, Chủ tịch nước tuyên thệ.

Chiều 26/7, Chủ tịch nước trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở các đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 27/7, Ủy viên UBTVQH báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ.

Ngày 28/7, Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật trình bày báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Các đoàn sẽ thảo luận về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ…

Ngày 29/7, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về các chức danh này bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Chiều 29/7, Chủ tịch nước trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh. Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cũng trong kỳ họp này, Quốc hội cũng bỏ phiếu bầu một số chức danh: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước; quyết định số lượng và phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và các Ủy viên của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội...

Cho ý kiến về nghi thức khi tuyên thệ của một số chức danh được Hiến pháp quy định, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tất cả các đại biểu Quốc hội sẽ phải đứng nghiêm trang trước cờ Tổ quốc và người tuyên thệ.

Ngoài nội dung nhân sự, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017; biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 bằng hệ thống biểu quyết điện tử; nghe báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2016.

.

Nguồn: chinhphu.vn

.