Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201409/bo-cong-an-ra-mat-cuc-phap-che-va-cai-cach-hanh-chinh-tu-phap-530475/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201409/bo-cong-an-ra-mat-cuc-phap-che-va-cai-cach-hanh-chinh-tu-phap-530475/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bộ Công an ra mắt Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 09/09/2014, 14:31 [GMT+7]

Bộ Công an ra mắt Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp

Sáng 9/9 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ tư lệnh, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an; cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp...
 
Trong những năm qua, lực lượng Pháp chế Công an nhân dân (CAND) không ngừng lớn mạnh, đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tư vấn pháp luật, nghiệp vụ, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; đã hoàn thành tốt công tác xây dựng, tham gia xây dựng các luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật CAND; đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và tương trợ tư pháp; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật…
 
Thứ trưởng Lê Quý Vương; Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp
Thứ trưởng Lê Quý Vương; Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp
 
Để đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính đã đặt ra cho lực lượng pháp chế CAND những nhiệm vụ ngày càng quan trọng và nặng nề. Ngày 25/3/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 21 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 77, theo đó Vụ Pháp chế được đổi thành Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; ngày 16/6/2014, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 3105/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục.
 
Thứ trưởng Lê Quý Vương với cán bộ, chiến sỹ Cục Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp
Thứ trưởng Lê Quý Vương với cán bộ, chiến sỹ Cục Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp
 
Tại buổi lễ, Tổng cục xây dựng lực lượng (XDLL) CAND đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Quyết định đổi tên, chức vụ lãnh đạo chỉ huy Vụ Pháp chế trước đây, bổ sung thêm các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của các văn bản pháp luật hiện hành, theo hướng đủ cơ chế để phát huy hiệu quả hoạt động…
 
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam; Thứ trưởng Lê Quý Vương, đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.
 
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, toàn lực lượng CAND nói chung và lực lượng làm công tác pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp nói riêng cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp trong tình hình mới.
 
 
Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phối hợp với Tổng cục XDLL CAND triển khai tổ chức thực hiện các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các phòng thuộc Cục cũng như đề xuất lãnh đạo Bộ kiện toàn về tổ chức bộ máy đơn vị; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc…Tổng cục XDLL chủ trì, phối hợp với Cục và Công an các đơn vị, địa phương trao đổi, thống nhất, hoàn thiện quy chế phối hợp trong công tác giữa Cục với Công an các đơn vị, địa phương. Phối hợp với Tổng cục XDLL và Công an các đơn vị, địa phương hoàn thành tổng kết việc thực hiện Quyết định số 846/2007/QĐ-BCA ngày 19/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của pháp chế Công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở đó, đề xuất lãnh đạo Bộ ban hành quy định mới thay thế Quyết định số 846/2007/QĐ-BCA.
 
Tiếp tục qán triệt, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động toàn lực lượng CAND năm 2014 là: Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; tăng cường mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND; tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn của cơ quan Đảng, các bộ, ngành… để thực hiện tốt công tác chuyên môn. Cần xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật về an ninh, trật tự để xác lập các luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện lý luận về pháp luật và cải cách hành chính, tư pháp trong CAND...
 
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ
 
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục và toàn thể CBCS trong đơn vị hứa sẽ lĩnh hội đầy đủ và tổ chức quán triệt, chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Văn Nam; đồng thời, hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trong thời gian tiếp theo.
 
.

Nguồn: cand.com.vn