Thứ Ba, 19/07/2022, 17:03 [GMT+7]

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Công an nhân dân

Sáng 18/7/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp và sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022 trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

  Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc UBKT Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương...

  Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương cho biết, sau 01 năm thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cơ quan UBKT các cấp trong CAND, 69 Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an đơn vị, địa phương đã tham mưu hơn 1.147 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, tăng gấp 05 lần so với năm 2019. Qua đó khẳng định sự lớn mạnh của lực lượng kiểm tra đảng trong CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

   

  Toàn cảnh Hội nghị.
  Toàn cảnh Hội nghị.

  Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tuyên truyền, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được quan tâm, chú trọng, thực hiện sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát huy ưu điểm, yêu cầu khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; xem xét, thi hành kỷ luật được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định, khắc phục tình trạng kéo dài...

  Về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tới cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT, cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong CAND thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, hoàn thành tốt chương trình kế hoạch đề ra.

  Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị.
  Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị.

  Dưới sự điều hành của Đại tá Tạ Quang Huy, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, các đại biểu đã thảo luận tâm huyết, trách nhiệm, phản ánh những kinh nghiệm hay, việc làm sáng tạo được rút ra từ thực tiễn, mạnh dạn kiến nghị về giải pháp, biện pháp có tính khả thi xuất phát từ cơ sở... 

  Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón đánh giá, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng trong CAND, đồng thời việc chú trọng xây dựng tổ chức, bộ máy Cơ quan UBKT các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ, với trọng tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ, hàng năm... đã góp phần không nhỏ xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua. 

  Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón phát biểu tại Hội nghị.
  Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón phát biểu tại Hội nghị.

  Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng chí Trần Văn Rón đề nghị các cấp ủy đảng trong CAND cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát; cấp ủy, bí thư cấp ủy cần xây dựng kế hoạch làm việc với UBKT để kịp thời nắm rõ tình hình, chỉ đạo, định hướng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy phế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. Phát huy vai trò và nâng cao hoạt động của 69 Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an đơn vị, địa phương...

  Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nơi đã được thành lập Cơ quan UBKT cần tiếp tục rà soát, kiện toàn về tổ chức bộ máy, biên chế; rà soát đánh giá năng lực nhân sự, bồi dưỡng nâng cao về nhận thức, nghiệp vụ, pháp luật cho đội ngũ cán bộ. "Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh, có dũng khí đấu tranh, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao" - đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

   

  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.
  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.

  Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo phương châm "giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực...

  Nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết các chuyên đề về kiểm tra, giám sát và xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm tra đảng trong CAND, chủ động đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về các chủ trương, đường lối, giải pháp có tính chiến lược, khả thi trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh...

  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.
  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an