Chủ Nhật, 24/04/2022, 13:05 [GMT+7]

Học viện Chính trị Công an nhân dân tuyển sinh đào tạo đại học chính quy năm 2022

 
Thực hiện Quyết định số 1127/QĐ-BCA, ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) phân bổ cho các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) năm 2022; căn cứ quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA, ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường CAND; Hướng dẫn số 07/HD-BCA, ngày 04/4/2022 của Bộ Công an về tuyển sinh trong CAND năm 2022, Học viện Chính trị CAND thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy năm 2022, như sau:

  1. Phạm vi tuyển sinh

  Học viện Chính trị CAND tuyển sinh trong toàn quốc: Phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra; phía Nam từ Đà Nẵng trở vào.

  2. Chỉ tiêu tuyển sinh

  Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Nam: 90; Nữ: 10), cụ thể:

   

  3. Tên trường, địa chỉ, ký hiệu mã trường, mã ngành đào tạo

  - Tên trường: HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

  - Địa chỉ: Thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

  - Địa chỉ Website: http://hvctcand.edu.vn

  - Ký hiệu trường: HCA

  - Học viện Chính trị CAND tổ chức đào tạo ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước theo chỉ tiêu được Bộ Công an giao năm 2022. 

  Mã ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước: 7310200

  4. Phương thức tuyển sinh

  -  Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an.

  - Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an.

  - Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) theo các tổ hợp (A01, C00, C03, D01) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2), gọi tắt là bài thi Bộ Công an.

  - Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi Bộ Công an thì xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A01, C00, C03, D01) kết hợp với kết quả học THPT. Trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức thi tốt nghiệp và Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT, không tham gia thi bài thi Bộ Công an thì căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tình hình thực tế, hướng dẫn của Bộ Công an để xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển. 

  - Chỉ tiêu xét tuyển: được xác định theo từng miền, từng đối tượng (nam, nữ), từng phương thức tuyển sinh.

  - Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại Học viện Chính trị CAND. 

  - Trường hợp Phương thức 1 không tuyển đủ chỉ tiêu, thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển sang xét tuyển theo Phương thức 2 và ngược lại.

  - Trường hợp Phương thức 1 và Phương thức 2 không tuyển đủ chỉ tiêu hoặc thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 và Phương thức 2 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển hết sang xét tuyển theo Phương thức 3.

  5. Thời gian tuyển sinh: Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Bộ Công an.

  6. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

  6.1. Đối tượng

  - Chiến sĩ nghĩa vụ Công an; 

  - Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển;

  - Học sinh Trường Văn hóa;

  - Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

  6.2. Điều kiện dự tuyển chung

  Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

  - Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, Hướng dẫn số 577/X01-P6 ngày 14/01/2019 và Hướng dẫn số 1144/X01-P6 ngày 24/01/2019 của Cục Tổ chức cán bộ; 

  - Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển; 

  - Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 

  - Trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ). Trong đó:

  + Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, học sinh Trường Văn hóa từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên;

  + Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 6,5 điểm trở lên;

  - Học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật; 

  - Tính đến năm dự tuyển, học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi; 

  - Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an, theo đó:

  Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Ngoài ra quy định cụ thể:

  + Về chiều cao:

  * Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn.

  * Học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ; 

  + Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30; 

  + Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.

  6.3. Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức

  Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức phải đáp ứng các điều kiện sau:

  6.3.1. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1

  - Về giải đoạt được:

  + Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có môn trùng với môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào Học viện Chính trị CAND được xét tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND theo nguyện vọng của thí sinh; 

  + Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xét tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND theo nguyện vọng của thí sinh;

  + Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Lịch sử, Văn học, Địa lý, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND;

  - Tốt nghiệp THPT năm 2022.

  6.3.2. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 2

  - Có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn tính đến ngày 01/07/2022 của một trong các chứng chỉ sau: IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 trở lên.

  Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ quốc tế trên trong thời gian sơ tuyển thì vẫn được phép đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an đơn vị, địa phương hoặc về trường CAND trước ngày 01/06/2022.

  - Xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi, trong đó, điểm tổng kết môn ngoại ngữ từng năm đạt từ 8.5 điểm trở lên.

  Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn được phép đăng ký, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không.

  - Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

  6.3.3. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3

  - Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Anh để xét tuyển) nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển. Ví dụ, thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là tiếng Pháp thì vẫn được dự tuyển nhưng thí sinh chỉ được đăng ký tổ hợp xét tuyển vào Học viện Chính trị CAND là D01- Toán, Văn, tiếng Anh, A01- Toán, Lý, tiếng Anh.

  - Đối với thí sinh đang học lớp 12, chưa có đánh giá về học lực, hạnh kiểm năm lớp 12 tại thời điểm sơ tuyển thì vẫn được phép đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không;

  - Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học;

  6.3.4. Điều kiện đối với các thí sinh ưu tiên cộng điểm khi xét tuyển theo Phương thức 3

  - Tiêu chuẩn về giải: Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo phương thức 1 nhưng không trúng tuyển theo phương thức 1 có đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo Phương thức 3 và thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT, trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT tương ứng với môn đoạt giải, lĩnh vực đoạt giải để xét tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND được xác định tại Phương thức 1.

  - Tốt nghiệp THPT năm 2022.

  7. Tổ chức thi kỳ thi của Bộ Công an

  - Đối tượng dự thi: thí sinh đủ điều kiện theo quy định đăng ký xét tuyển đại học CAND theo Phương thức 3 và thí sinh không trúng tuyển Phương thức 1, Phương thức 2. Thí sinh đăng ký 1 tổ hợp bài thi Bộ Công an, theo bảng sau:


  - Thời gian thi: Dự kiến ngày 19/7 - 20/7/2022.

  - Địa điểm tổ chức thi: 

  + Đối với thí sinh tại địa bàn phía Bắc sẽ thi tại địa điểm thi do Học viện Chính trị CAND chủ trì (địa chỉ: Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

  + Đối với thí sinh tại địa bàn Phía Nam sẽ thi tại địa điểm thi do các Trường Đại học An ninh nhân dân hoặc Trường Đại học Cảnh sát nhân dân hoặc Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy chủ trì.

  - Thí sinh đăng ký tham gia phải đóng lệ phí thi theo quy định của Bộ Công an. Công an đơn vị, địa phương thu từ thí sinh tại thời điểm sơ tuyển, nộp về Học viện Chính trị CAND.

  - Việc công bố điểm thi, điểm phúc khảo bài thi Bộ Công an phải hoàn thành trước thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  8. Đăng ký sơ tuyển và đạt sơ tuyển

  * Đăng ký sơ tuyển

  - Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ đăng ký dự tuyển tại đơn vị công tác.

  - Học sinh Trường Văn hóa đăng ký dự tuyển tại Trường Văn hóa.

  - Học sinh phổ thông (gồm cả học sinh đã tốt nghiệp các năm trước), công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND hoặc nghĩa vụ quân sự đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

  - Nghiêm cấm thí sinh đăng ký sơ tuyển tại nhiều Ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an. Công an các đơn vị, địa phương thông báo rõ cho người dự tuyển nếu vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường CAND;

  - Thí sinh đăng ký sơ tuyển phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Công an để phục vụ công tác sơ tuyển (ngoài lệ phí khám sức khỏe).  

  *Thủ tục đăng ký sơ tuyển

  - Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hộ khẩu hoặc xác nhận hộ khẩu do Công an cấp xã và tương đương cấp, học bạ, giấy khai sinh kèm theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ CAND hoặc nghĩa vụ quân sự ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngũ;

  - Công an cấp huyện đối chiếu người đến đăng ký sơ tuyển với ảnh trong chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và các giấy tờ khác; kiểm tra chiều cao, cân nặng, học lực, hạnh kiểm, hộ khẩu và chỉ tiếp nhận cho đăng ký sơ tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Cho thí sinh đăng ký nội dung kiểm tra vận động, trong đó: thí sinh nam được chọn 02 nội dung kiểm tra trong số các nội dung sau: vận động 1 - chạy 100m; vận động 2 - chạy 1500m; vận động 3 - bật xa tại chỗ; vận động 4 - co tay xà đơn; thí sinh nữ được lựa chọn 02 nội dung kiểm tra trong số các nội dung sau: vận động 1 - chạy 100m; vận động 2 - chạy 800m; vận động 3 - bật xa tại chỗ.

  - Đơn vị sơ tuyển có trách nhiệm trực tiếp chụp ảnh người đăng ký sơ tuyển (cán bộ, chiến sĩ trong CAND mặc quân phục khi chụp ảnh), giữ lại ảnh để dán, đóng dấu giáp lai vào phiếu khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch, phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND, giấy chứng nhận sơ tuyển; trả ảnh cho thí sinh để thí sinh sử dụng dán vào lý lịch tự khai và hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và để ảnh vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND. 

  *Tổ chức sơ tuyển

  Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức sơ tuyển cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị mình và các đơn vị Công an đóng quân trên địa bàn nhưng không tự sơ tuyển được, căn cứ kết quả sơ tuyển về sức khỏe để cấp giấy chứng nhận sơ tuyển (đơn vị quản lý chiến sĩ nghĩa vụ chịu trách nhiệm thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị của thí sinh). Quy trình sơ tuyển gồm:

  - Kiểm tra học lực tại học bạ (áp dụng đối với tất cả các đối tượng);

  - Kiểm tra hạnh kiểm tại học bạ (áp dụng với học sinh Trường Văn hóa; công dân thường trú theo quy định hiện hành tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển);

  - Xét phẩm chất đạo đức (áp dụng với chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, xuất ngũ);

  - Kiểm tra sức khỏe (áp dụng đối với tất cả các đối tượng);

  - Thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị (áp dụng đối với tất cả đối tượng theo quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND);

  - Kiểm tra khả năng vận động (chỉ áp dụng đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vào đại học CAND, trừ điều kiện về tiêu chuẩn chính trị do đang trong quá trình tra cứu).

  *Thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị trước khi xét tuyển và thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn về chính trị của thí sinh khi trúng tuyển 

  Công an các đơn vị, địa phương thực hiện thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an.

  9. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và tổ chức xét tuyển

  9.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

  - Đảm bảo các điều kiện về sơ tuyển.

  - Căn cứ kết quả bài thi Bộ Công an và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị CAND đề xuất ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào báo cáo Bộ Công an để công khai cho thí sinh.

  9.2. Tổ chức xét tuyển

  a) Xét tuyển đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1

  - Tổ chức xét tuyển sau khi Công an địa phương hoàn thành nộp hồ sơ dự tuyển.

  - Căn cứ chỉ tiêu được giao, số lượng hồ sơ xét tuyển nộp về, Học viện Chính trị CAND tổ chức xét tuyển thẳng. Trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

  + Thứ nhất, xét thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế;

  + Thứ hai, xét lần lượt thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT;

  + Thứ ba, xét thí sinh có điểm học tập 3 năm học THPT từ cao xuống thấp.

  - Trường hợp giải được xác định theo loại huy chương vàng, bạc, đồng thì huy chương vàng được xác định tương đương giải nhất, huy chương bạc tương đương giải nhì, huy chương đồng tương đương giải ba.

  - Trường hợp tuyển không đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu chưa tuyển đủ sẽ được chuyển sang chỉ tiêu xét tuyển theo Phương thức 2 hoặc Phương thức 3.

  - Trường hợp thí sinh không trúng tuyển Phương thức 1, nếu có nguyện vọng được tham gia xét tuyển theo Phương thức 2, Phương thức 3 (nếu nộp đủ hồ sơ và đảm bảo điều kiện theo quy định).

  b) Xét tuyển đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 2

  - Tổ chức xét tuyển sau khi Công an đơn vị, địa phương hoàn thành nộp hồ sơ dự tuyển và theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Xác định số lượng chỉ tiêu:

  Căn cứ tỷ lệ thí sinh đủ điều kiện xét tuyển ở từng nhóm chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS Academic, TOEFL iBT, HSK) so với tổng số thí sinh đủ điều kiện của Phương thức 2 để xác định chỉ tiêu trúng tuyển theo từng loại chứng chỉ ngoại ngữ. 

  + Đối với nam: Trường hợp chỉ tiêu trúng tuyển theo từng loại chứng chỉ không tròn thì lấy theo phần số nguyên trước, trường hợp phần nguyên không đủ 01 chỉ tiêu thì làm tròn thành 1 chỉ tiêu, sau đó căn cứ vào tỷ lệ phần dư còn lại để phân phối lần lượt cho từng nhóm chứng chỉ theo tỷ lệ từ cao xuống thấp đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao (không áp dụng đối với nhóm chứng chỉ có phần nguyên dưới 01).

  + Đối với nữ: Trường hợp chỉ tiêu trúng tuyển theo từng loại chứng chỉ không tròn thì lấy theo phần số nguyên trước, sau đó căn cứ vào tỷ lệ phần dư còn lại để phân phối lần lượt cho từng nhóm chứng chỉ theo tỷ lệ từ cao xuống thấp đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao, trường hợp phần nguyên đều không đủ 01 chỉ tiêu đều được làm tròn lên 1 dẫn đến vượt chỉ tiêu thì xác định chỉ tiêu theo phần thập phân từ cao xuống thấp để lần lượt làm tròn cho đến hết chỉ tiêu (được xử lý tự động bằng phần mềm tuyển sinh CAND). 

  -  Trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

  + Thứ nhất, lấy thí sinh có điểm IELTS Academic, TOEFL iBT, HSK xét trong từng chứng chỉ lần lượt từ cao đến thấp;

  + Thứ hai, xét thí sinh có điểm học tập 3 năm học THPT từ cao xuống thấp;

  + Thứ ba, xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập môn ngoại ngữ 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 từ cao đến thấp.

  - Trường hợp tuyển không đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu chưa tuyển đủ sẽ được chuyển sang chỉ tiêu xét tuyển theo Phương thức 1 hoặc Phương thức 3 (nếu Phương thức 1 đã hết nguồn tuyển).

  - Trường hợp thí sinh không trúng tuyển Phương thức 2, nếu có nguyện vọng được tham gia xét tuyển theo Phương thức 1 hoặc Phương thức 3 (nếu nộp đủ hồ sơ và đảm bảo điều kiện theo quy định).

  c) Xét tuyển đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3

  - Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã đạt sơ tuyển, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển về các trường CAND, đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào Học viện Chính trị CAND là nguyện vọng 1, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

  - Dữ liệu xét tuyển được lấy từ các nguồn sau:

  + Thông tin nhận từ Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm: mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển hợp lệ (sau khi đã được kiểm tra, đối chiếu theo quy định), điểm thi từng môn.

  + Kết quả bài thi Bộ Công an;

  + Khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, điểm học bạ THPT, điểm thưởng của thí sinh lấy theo dữ liệu của Bộ Công an (sau khi đã được Công an các đơn vị, địa phương và các trường CAND kiểm dò). 

  - Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an. 

  Công thức tính như sau: 

  ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

  + ĐXT: điểm xét tuyển

  + M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND;

  + BTBCA: điểm bài thi Bộ Công an;

  + KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  + ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  + ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an.

  - Xác định chỉ tiêu trúng tuyển

  + Chỉ tiêu trúng tuyển cho từng vùng, từng ngành, từng đối tượng, từng tổ hợp (theo tổ hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo) được xác định trước khi xây dựng phương án điểm xét tuyển (sau khi đã xét và xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 và Phương thức 2 và trừ đi số thí sinh đã trúng tuyển, xác nhận nhập học theo Phương thức 1, Phương thức 2 (nếu có) trong danh sách đăng ký xét tuyển theo từng tổ hợp). 

  + Học viện Chính trị CAND căn cứ điều kiện xét tuyển để xác định chỉ tiêu theo tỷ lệ số lượng thí sinh đủ điều kiện xét tuyển của từng tổ hợp trên tổng số thí sinh đủ điều kiện theo ngành, theo đối tượng, theo vùng tuyển sinh.

  + Chỉ tiêu trúng tuyển được xác định căn cứ vào tỷ lệ nêu trên, trường hợp chỉ tiêu trúng tuyển cho từng tổ hợp không tròn thì lấy theo phần số nguyên trước, trường hợp phần nguyên không đủ 1 chỉ tiêu thì làm tròn thành 1 chỉ tiêu, sau đó căn cứ vào tỷ lệ phần dư còn lại để phân phối lần lượt cho từng tổ hợp theo tỷ lệ từ cao xuống thấp đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao (không áp dụng đối với tổ hợp có phần nguyên dưới 1), trường hợp đều làm tròn 1 dẫn đến vượt chỉ tiêu thì xác định chỉ tiêu theo phần thập phân từ cao xuống thấp để lần lượt làm tròn cho đến hết chỉ tiêu (được xử lý tự động bằng phần mềm tuyển sinh CAND). 

  - Đối với các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển và đủ điều kiện đối với các thí sinh ưu tiên cộng điểm khi xét tuyển theo Phương thức 3 (bao gồm thí sinh không trúng tuyển theo Phương thức 1 tham gia đăng ký xét tuyển theo Phương thức 3), điểm thưởng được tính như sau: giải nhất được cộng 1.0 điểm, giải nhì được cộng 0.75 điểm, giải ba được cộng 0.5 điểm, giải khuyến khích được cộng 0.25 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng của một giải cao nhất. Điểm được các trường cộng cho thí sinh trước khi xây dựng phương án điểm.

  - Học viện Chính trị CAND tiến hành xây dựng phương án điểm trúng tuyển theo chỉ tiêu do phần mềm tuyển sinh CAND xác định.

  - Học sinh Trường Văn hóa: căn cứ theo địa phương sơ tuyển tại thời điểm nhập học vào Trường Văn hóa thì xét tuyển theo địa bàn có địa phương đó.

   - Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau: 

  + Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

  + Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

  + Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường CAND lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

  + Thứ tư, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm tự luận bài thi đánh giá của Bộ Công an từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

  Trường hợp xét đến hết tiêu chí trên mà vẫn vượt chỉ tiêu, Học viện Chính trị CAND sẽ phối hợp với Cục Đào tạo, Cục Tổ chức cán bộ báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định.

  d) Xét tuyển bổ sung

  - Trong trường hợp đợt 1 không xét tuyển đủ chỉ tiêu được giao hoặc thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học thì Học viện Chính trị CAND tổ chức xét tuyển bổ sung theo hướng dẫn.

  - Học viện Chính trị CAND ra thông báo tuyển sinh bổ sung với đối tượng, điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo Cục Đào tạo thẩm định, phê duyệt kết quả xét tuyển bổ sung trước khi công bố.

  10. Thủ tục hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ

  10.1. Hồ sơ chung cho tất cả thí sinh: thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

  10.2. Hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1

  - Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an) kèm 02 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau;

  - Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Bản sao được chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc giấy chứng nhận đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc giấy chứng nhận đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT;

  - Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh;

  - Bản sao giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh (trừ đối tượng miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo); trường hợp đến thời điểm chưa có giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh thì Công an đơn vị, địa phương tổng hợp và gửi về các trường CAND sau khi có giấy báo.

  - Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của thí sinh (trùng với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thí sinh sử dụng để đăng ký thi tốt nghiệp năm 2022);

  - Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng nộp 30.000 đồng lệ phí xét tuyển cho Công an địa phương (trong đó: Công an nơi sơ tuyển: 15.000 đồng, Học viện Chính trị CAND: 15.000 đồng).

  10.3. Hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 2

  - Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an) kèm 02 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh ở mặt sau;

  - Bản sao được chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận kết quả điểm ngoại ngữ IELTS (Academic) hoặc TOEFL iBT hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK. Trường hợp đang chờ cấp phải có bản sao phiếu hẹn nhận kết quả hoặc cam đoan của thí sinh nộp trước ngày 01/6/2022 (tại Công an đơn vị, địa phương hoặc tại Học viện);

  - Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh;

  - Bản sao giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh (trừ đối tượng miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo); trường hợp đến thời điểm chưa có giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh thì Công an đơn vị, địa phương tổng hợp và gửi về Học viện Chính trị CAND sau khi có giấy báo.

  - Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của thí sinh (trùng với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thí sinh sử dụng để đăng ký thi tốt nghiệp năm 2022);

  - Thí sinh thuộc diện xét tuyển nộp 30.000 đồng lệ phí xét tuyển cho Công an địa phương (trong đó: Công an nơi sơ tuyển: 15.000 đồng, Học viện Chính trị CAND: 15.000 đồng).

  10.4. Hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3

  - Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an) kèm 02 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh ở mặt sau;

  - Các tài liệu chứng minh để hưởng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh của thí sinh (nếu có);

  - Bản sao được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT (nếu có) trong trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển vừa Phương thức 1 vừa Phương thức 3;

  - Bản sao được chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận kết quả điểm ngoại ngữ IELTS (Academic) hoặc TOEFL iBT hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK (nếu có) trong trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển vừa Phương thức 2 vừa Phương thức 3;

  - Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh;

  - Bản sao giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh (trừ đối tượng miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo); trường hợp đến thời điểm chưa có giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh thì Công an đơn vị, địa phương tổng hợp và gửi về Học viện Chính trị CAND sau khi có giấy báo (đối với thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đại học).

  - Bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của thí sinh (trùng với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thí sinh sử dụng để đăng ký thi tốt nghiệp năm 2022).

  10.5. Nộp hồ sơ dự tuyển 

  - Công an các đơn vị, địa phương  tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ dự tuyển và nộp hồ sơ về Học viện Chính trị CAND theo đúng thời gian quy định (theo lịch công tác tuyển sinh của Bộ Công an), cụ thể: 

  + Công an đơn vị, địa phương tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh, kiểm tra hồ sơ dự tuyển (nếu thiếu phải yêu cầu thí sinh bổ sung, lưu ý: Giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ bổ sung sau nên nhắc nhở thí sinh sau khi nhận giấy báo phải nộp ngay về đơn vị sơ tuyển (chỉ cần nộp bản sao không chứng thực), đồng thời, bổ sung thông tin về kết quả học tập, hạnh kiểm năm lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022; Công an các đơn vị, địa phương có thể yêu cầu thí sinh đăng nhập vào tài khoản cá nhân để tải về, in và nộp giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT hoặc gửi vào email của cán bộ tuyển sinh để in ra hoặc liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị hỗ trợ cung cấp giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường CAND;

  + Kiểm tra, đối chiếu thông tin của thí sinh ghi trên phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND với tài liệu thí sinh cung cấp; đối với các trường hợp có sự sai lệch về thông tin hoặc nghi ngờ về sự chính xác của thông tin (khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên…), cán bộ tuyển sinh cần sử dụng những tài liệu thí sinh gửi kèm hoặc liên hệ, yêu cầu thí sinh cung cấp các tài liệu minh chứng, đồng thời, yêu cầu thí sinh điều chỉnh thông tin vào ngày làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (nếu thông tin trên phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT sai);

  + Căn cứ hồ sơ thí sinh gửi kèm theo, xác định chính xác khu vực, đối tượng ưu tiên của thí sinh;

  + Phân loại hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển thành 02 nhóm: Hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển đại học (trong đó sắp xếp theo từng Phương thức xét tuyển) và hồ sơ không đủ điều kiện dự tuyển đại học;

  + Sắp xếp hồ sơ theo trình tự phù hợp; nhập chính xác, đầy đủ các thông tin của thí sinh, đặc biệt là số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, mã trường, mã ngành, mã tổ hợp môn, mã bài thi đăng ký dự tuyển, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên của thí sinh. Sau khi nhập toàn bộ danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển, cán bộ tuyển sinh in ra giấy đối chiếu với hồ sơ đăng ký dự tuyển thực tế, nếu phát hiện có sự sai sót, cần đánh dấu lại, tập hợp để chỉnh sửa. Tổ chức kiểm dò kỹ lưỡng các thông tin và không để xảy ra sai sót về thông tin của thí sinh khi nộp hồ sơ về trường CAND. Lưu ý: trường hợp, tại thời điểm nộp hồ sơ, thí sinh chưa được cấp số báo danh kỳ thi tốt nghiệp THPT thì yêu cầu thí sinh sau khi được cấp phải bổ sung để gửi về Học viện Chính trị CAND (đối với thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đại học).

  + Nộp hồ sơ về Học viện Chính trị CAND theo đúng thời gian quy định, gồm: Danh sách kèm theo file dữ liệu thí sinh đăng ký dự tuyển (in và trích xuất từ phần mềm tuyển sinh CAND) và hồ sơ xét tuyển của thí sinh tại mục 7.2, 7.3, 7.4 của Thông báo này. 

  - Đối với các đơn vị có địa bàn đóng quân ở nhiều nơi khác nhau như K01, K02, C10… tùy theo điều kiện thực tế có thể hướng dẫn, phân cấp cho đơn vị trực thuộc liên hệ với Học viện Chính trị CAND nộp hồ sơ, bổ sung tài liệu cho thí sinh.

  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

  + Công an các tỉnh từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra: nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện Chính trị CAND (Phòng 209 -  Nhà A). Địa chỉ: thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; số điện thoại: 0243.7525297, (cán bộ tuyển sinh: đ/c Đại úy Nguyễn Văn Khoa, SĐT: 0975.634.350; đồng chí Thượng úy Nguyễn Duy Hiệu, SĐT: 0966530486); Email: tuyensinh.t29@gmail.com.

  + Công an các tỉnh từ TP Đà Nẵng trở vào: nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ sở 3, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Địa chỉ: xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

  + Công an các đơn vị, địa phương được phép nộp hồ sơ xét tuyển qua đường chuyển phát nhanh và gửi dữ liệu qua email (Hồ sơ phải được sắp xếp theo đúng thứ tự trong bản mềm) sau khi thống nhất với Học viện.

  11. Thông tin về tư vấn tuyển sinh

  Cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh Học viện Chính trị CAND: Đ/c Đại úy, ThS Nguyễn Văn Khoa: SĐT: 0975.634.350, email: a2khoa@gmail.com; Đ/c Thượng úy Nguyễn Duy Hiệu, SĐT: 0966530486.

  Công an các đơn vị, địa phương tổ chức hướng dẫn thí sinh làm thủ tục hồ sơ và gửi về Học viện Chính trị CAND đúng thời gian quy định./. 

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .