Thứ Năm, 11/07/2024, 16:30 [GMT+7]

Đảng ủy Công an Trung ương sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 06 tháng đầu năm 2024

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 11/7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận
Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận

Trong 06 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị các cấp trong CAND, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành quyết định, kế hoạch, thành lập 10 Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo. Xem xét, xử lý nghiêm minh theo đúng quy trình, quy định của Đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tại điểm cầu Công an Nghệ An
Tại điểm cầu Công an Nghệ An

Chỉ đạo UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy, UBKT các cấp trong CAND thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát đối với trên 4 nghìn tổ chức đảng và trên 12,7 nghìn đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, các lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá lại các kết quả đạt được, vấn đề còn tồn tại, bàn nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND thời gian tới.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương biểu dương những thành tích mà các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong CAND đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2024.

Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương đề nghị, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp uỷ tổ chức đảng, UBKT các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp với hoạt động của các cơ quan chức năng, qua đó, khẳng định vai trò, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong CAND...

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an 63 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương
Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an 63 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát quan điểm, phương châm, nguyên tắc, quy định, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo phương châm, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, quy trình, quy định của Đảng. Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Đề án số 12 về "Nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT, cơ quan UBKT các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; kịp thời tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về các chủ trương, đường lối, giải pháp có tính chiến lược, khả thi nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh...

 

                                                    

.

Phan Tuyết - Minh Khôi

.