Thứ Tư, 07/06/2023, 17:25 [GMT+7]

Hội thảo "Giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với lực lượng CAND"

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 07/6/2023, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với lực lượng CAND”. Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND.

Tại điểm cầu Công an Nghệ An, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đồng thời, nhìn lại kết quả vận dụng tư tưởng của Người về thi đua yêu nước trong lực lượng CAND, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 34 ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.  

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo tại điểm cầu Công an Nghệ An
Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo tại điểm cầu Công an Nghệ An

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chỉnh thể thống nhất, hội tụ về những quan điểm, mục tiêu, yêu cầu gắn với những nội dung, hình thức, phương pháp, biện pháp và vai trò, vị trí cũng như nguyên tắc thi đua. Người xác định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, qua từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, lực lượng CAND luôn đặc biệt coi trọng thi đua và công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, lấy nhiệm vụ chính trị làm nội dung thi đua hướng vào giải quyết các công việc trọng tâm, cấp bách, các nhiệm vụ cam go, phức tạp, góp phần tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

Các bài tham luận được gửi tới Ban Tổ chức cũng như 13 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo đã luận giải tính lý luận và thực tiễn về giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Đồng thời, làm nổi bật những kết quả đã đạt được trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào thực tiễn các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng tại Công an các đơn vị, địa phương trong suốt 75 năm qua. 

Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Công an Nghệ An
Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Công an Nghệ An

Bên cạnh đó, các đại biểu, nhà khoa học cũng đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất về một số chủ trương, chính sách đối với công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua khen thưởng nói chung và đề xuất hoàn thiện các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong CAND nói riêng…

Phát biểu kết thúc hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND đã có các bài viết, tham luận sâu sắc, tâm huyết và trách nhiệm, bám sát nội dung Hội thảo. Qua Hội thảo sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND tiếp tục nâng cao nhận thức về thi đua yêu nước theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xác định rõ hơn vị trí, vai trò của phong trào thi đua; đồng thời tiếp tục khuyến khích, động viên  cán bộ, chiến sĩ tích cực, nhiệt tình tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tiếp theo…

.

Hồng Hạnh - Minh Khôi

.