Thứ Sáu, 06/12/2019, 16:08 [GMT+7]

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2019

(Congannghean.vn)-Sáng 6/12, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2019. Tham dự Hội nghị, có ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; các lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự 8 tỉnh, thành phố thuộc Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ…

Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị
Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị
Tại hội nghị
Tại hội nghị
Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung bộ gồm 16 đơn vị (Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự 8 tỉnh, thành phố). Trong năm 2019, các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, theo chuyên đề được triển khai đã có tác động tích cực đến chất lượng, kết quả công tác tư pháp, công tác thi hành án dân sự trong khu vực. Hầu hết các đơn vị đã vượt chỉ tiêu được giao như: Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đạt 91,22% về việc, 83,33% về tiền; Cục THADS tỉnh Nghệ An đạt 113% về việc, 109% về tiền…. Những kết quả trên đã góp phần nâng cao thành tích chung của các cơ quan THADS trong Khu vực. 
 
Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019, Sở Tư pháp Nghệ An đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trong năm qua, Sở đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông các thủ tục hành chính về: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí; dđăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, thực hiện và hoàn thành việc đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, thủ tục đăng ký hộ tịch cho người Lào di cư tự do, kết hôn không giá thú được phép cư trú ở Việt Nam được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam phê duyệt. Ngoài ra, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh thí điểm đấu giá quyền sử dụng đất dưới hình thức đấu giá gián tiếp tại một số huyện, thành phố, thị xã. Qua đó, làm tăng thu ngân sách, tránh tình trạng thông đồng, dìm giá tại một số cuộc bán đấu giá. Bên cạnh đó, hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả theo quy định của Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức xây dựng Ngành, đào tạo, bồi dưỡng được các đơn vị thường xuyên quan tâm thực hiện. Với những kết quả trên, Sở Tư pháp Nghệ An được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Thỏa thuận giữa Việt Nam và Lào về giải quyết vấn đề người di cư tự do kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong 5 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013…
Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung bộ tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng đảm bảo kịp thời, hiệu quả
Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung bộ tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng đảm bảo kịp thời, hiệu quả
Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung bộ tập trung các nội dung trọng tâm: thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ, ngành; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016 -2020”; đổi mới công tác thi đua khen thưởng đảm bảo kịp thời, hiệu quả; bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo để suy tôn; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào thi đua, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém...
 
Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị suy tôn Cờ thi đua năm 2019. Theo đó, Cục THADS tỉnh Quảng Bình, Cục THADS tỉnh Thừa Thiên – Huế được đề nghị tặng Danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ. 3 đơn vị thuộc khối Sở Tư pháp, 7 đơn vị thuộc khối Thi hành án dân dự được đề nghị tặng Danh hiệu Cờ thi đua ngành Tư pháp.
.

Thùy Dương

.