Thứ Năm, 26/12/2019, 10:00 [GMT+7]

Đảng ủy Công an tỉnh: Quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

(Congannghean.vn)-Sáng 26/12, Đảng ủy Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. 

Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước ta. Để tiến tới Đại hội, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Thông tư số 01 về đại hội đảng các cấp trong CAND, Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã ban hành Thông tri số 13 về đại hội đảng các cấp, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 1592 và nhanh chóng thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
Hội nghị đã tập trung quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng về công tác đại hội đảng bộ các cấp.
Hội nghị đã tập trung quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng về công tác đại hội đảng bộ các cấp.
Hội nghị đã tập trung quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng về công tác đại hội đảng bộ các cấp. Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để đáp ứng những yêu cầu, nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an TƯ và Tỉnh ủy về Đại hội các cấp; chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ mình theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên.
.

H.Thương

.