Thứ Tư, 13/11/2019, 09:33 [GMT+7]

Sẽ đánh giá năng lực các sở, ngành và cấp huyện theo 8 chỉ số DDCI

Nghệ An vừa ban hành Đề án "Đánh giá năng lực cạnh tranh của chính quyền địa phương và sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An - DDCI" để thực hiện thi đua đánh giá năng lực điều hành từ các sở, ban, ngành, các huyện. 
 
Khảo sát DDCI dựa trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.
 
Các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát DDCI là thể hiện vai trò giám sát hệ thống chính quyền về thái độ, chất lượng dịch vụ hành chính công của các địa phương. Dự kiến việc đánh giá DDCI sẽ được triển khai vào năm 2020.
.

T.Dương

.