Thứ Tư, 31/07/2019, 14:55 [GMT+7]

Phòng CSCĐ Công an tỉnh: Tổ chức Học tập Chuyên đề năm 2019

(Congannghean.vn)-Tối ngày 31//7/2019, Đảng ủy Phòng CSCĐ Công an tỉnh Tổ chức Học tập Chuyên đề năm 2019 ‘Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong lực lượng CSCĐ.
Tại buổi Học tập chuyên đề
Tại buổi Học tập chuyên đề
Đảng ủy Phòng CSCĐ đã tổ chức cho tất cả Đảng viên, CBCS Phòng CSCĐ xem đĩa DVD Học tập chuyên đề năm do Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận TW quán triệt. 
 
Chương trình có ý nghĩa hết sức quan trọng giúp toàn thể đảng viên, CBCS nắm vững nội dung xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao ý thức, ổn định tư tưởng, uốn nắn những nhận thức lệch lạc về chủ trương, đường lối của Đảng, tích cực đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch.
 
100% Đảng viên, CBCS tham gia học tập, quán triệt phải viết kế hoạch và cam kết cá nhân về  “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’. Kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí quan trọng để phân loại Đảng viên, cán bộ, xây dựng quy hoạch, bổ nhiệm. 
.

Hằng Nga