Thứ Bảy, 02/12/2017, 09:24 [GMT+7]

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 11/2017

Gỡ vướng trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất; quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; điều kiện và hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số... là những thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 11/2017.
 
Đơn giản hóa thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản, tử tuất
 
Ngày 29/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 
Theo đó, đơn giản hóa nhiều thủ tục như: Giải quyết hưởng chế độ thai sản; giải quyết hưởng chế độ tử tuất; giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác; giải quyết hưởng trợ cấp hằng tháng; giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu…
 
Gỡ vướng trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
 
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP  ngày 22/11/2017 xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
 
Nghị quyết nêu rõ, để hoàn thành tiến độ cổ phần hóa theo đúng kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017, trong thời gian Nghị định số126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần chưa có hiệu lực thi hành, Chính phủ cho phép các doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp nhưng chưa phê duyệt phương án cổ phần hóa trước ngày Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 có hiệu lực và các doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa trong năm 2017 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai thì được tiếp tục thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP nhưng phải hoàn thành việc phê duyệt phương án sử dụng đất trước thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.
 
Đơn giản hóa 52 thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng
 
Ngày 23/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 122/NQ-CP quyết nghị thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.Theo đó, nội dung đơn giản hóa liên quan đến thủ tục hành chính trong 3 lĩnh vực: 1- Chính sách (45 thủ tục); 2- Khám chữa bệnh (5 thủ tục); 3- Khen thưởng  (2 thủ tục).
 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 
Chính phủ ban hành Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 
Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực đo lường đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng; mức phạt tối đa trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với cá nhân là 150 triệu đồng, đối với tổ chức là 300 triệu đồng, trừ một số trường hợp.
 
Chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế đối với người bị tạm giữ, tạm giam
 
Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 6/11/2017 của Chính phủ quy định chi tiết về chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; kinh phí bảo đảm chăm sóc, nuôi dưỡng đối với trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ; việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người nước ngoài.
 
Quản lý chặt chẽ cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
 
Ngày 6/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.
 
Nghị định này quy định về xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.
 
Đặc thù quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 
Ngày 13/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2017/NĐ-CP quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 
Sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất
 
Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
 
Cụ thể, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
 
Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
 
Theo quy định tại Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 của Chính phủ, để chuẩn bị đầu tư hoặc triển khai dự án dầu khí tại nước ngoài, nhà đầu tư được phép thành lập hoặc tham gia thành lập công ty điều hành tại Việt Nam, tại nước tiếp nhận đầu tư hoặc tại nước thứ ba theo quy định của pháp luật có liên quan, hợp đồng dầu khí và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế được chấp nhận chung.
 
Điều kiện và hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước
 
Điều kiện và hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đã được Chính phủ quy định mới tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017.
 
Theo đó, các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa phải đảm bảo đủ 2 điều kiện sau:
 
i- Không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ. Danh mục doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ;
 
ii- Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp.
 
Nguyên tắc niêm phong, mở niêm phong vật chứng
 
Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2017/NĐ-CP  ngày 16/11/2017 quy định khái niệm, nguyên tắc; trình tự, thủ tục; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện niêm phong, mở niêm phong các loại vật chứng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
 
Nghị định quy định chỉ thực hiện niêm phong, mở niêm phong vật chứng khi có yêu cầu phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; niêm phong, mở niêm phong vật chứng phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, hình thức, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và quy định của Nghị định này; bảo đảm nhanh chóng, kịp thời; bảo đảm tôn trọng lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm tính nguyên vẹn của vật chứng.
 
Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự
 
Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 128/2017/NĐ-CP quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự.
 
Nghị định này quy định về nguyên tắc thực hiện chế độ báo cáo, nội dung, hình thức báo cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chế độ báo cáo về điều tra hình sự.
 
Quy định mới thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu khẩu
 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTgngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.
 
Trong đó, thay thế Phụ lục quy định thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ bằng Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg.
 
Tổng kết 15 năm Pháp lệnh Động viên công nghiệp
 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 10/11/2017 về việc tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018).
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nội dung tổng kết cần đánh giá đầy đủ, khách quan kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, làm rõ nguyên nhân bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Pháp lệnh; đề xuất chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác động viên công nghiệp trong tình hình mới; hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về động viên công nghiệp; tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh.
 
Thủ tướng chỉ thị sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”
 
Ngày 22/11/2017, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 42/CT-TTg về việc tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 – 2019.
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành chỉ đạo tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019 nhằm đánh giá những việc đã làm được và những việc chưa làm được theo các nội dung tại Quyết định số 16/HĐBT ngày 22 tháng 02 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xác định rõ nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện trong những năm tiếp theo. 
 
Thủ tướng chỉ đạo ứng phó bão, lũ
 
Trong tháng 11, Thủ tướng Chính phủ có 4 công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ứng phó mưa, bão, lũ.
 
Cụ thể, ngày 1/11/2017, Thủ  tướng Chính phủ có Công điện số 1659/CĐ-TTg ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ; Công điện số 1680/CĐ-TTg ngày 4/11/2017 về tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên, ngư dân bị nạn do ảnh hưởng của cơn bão số 12 trên vùng biển miền Trung trong đó có các thuyền viên của các tàu bị nạn tại vùng biển Quy Nhơn, Bình Định và chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại sau bão; Công điện số 1681/CĐ-TTg ngày 5/11/2017 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên; Công điện số 1786/CĐ-TTg ngày 18/11/2017 ứng phó khẩn cấp bão số 14 và mưa lũ.
 
Địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
 
Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 8/11/2017 công nhận huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; Quyết định số 1886/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 công nhận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
 
Tại Quyết định 1758/QĐ-TTg ngày 10/11/2017, Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.
 
Công nhận 13 xã, thị trấn đảo
 
Trong tháng, Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định công nhận 13 xã, thị trấn đảo. Cụ thể, Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 9/11/2017 công nhận thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là thị trấn đảo và Quyết định số 1859/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 công nhận 12 xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải, TP Hải Phòng là xã đảo.
 
Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm của VRG
 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm 2016-2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 15/11/2017. Theo đó, VRG đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trung bình 18%/năm với tổng doanh thu đạt trên 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận 9.000 tỷ đồng vào năm 2020.
 
Thủ tướng phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp
 
Ngày 16/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020.
 
Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 tốc độ tăng GDP nông nghiệp đạt khoảng 3%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt từ 3,5%/năm; tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%; lao động nông nghiệp được đào tạo đạt khoảng 22%.
 
Thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015; 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; hầu hết dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.
 
Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch 2016 - 2020
 
Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1861/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020.
 
Mục tiêu của Chương trình là phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, góp phần tạo thuận lợi cho du khách cũng như thu hút đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các khu du lịch quốc gia, đặc biệt các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch, khu vực vùng sâu, vùng xa nhưng có tiềm năng du lịch nhằm hình thành các khu du lịch có tầm cỡ khu vực và thế giới, có sức cạnh tranh cao, góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.
 
Giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
 
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
 
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mục tiêu, nhiệm vụ và tổng nguồn vốn ngân sách trung ương, trái phiếu chính phủ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
 
Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
 
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025".
 
Đề án phấn đấu 80% số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới; 100% các trường, lớp bán trú và dân tộc nội trú được tuyên truyền kỹ năng sống, về giới và bình đẳng giới với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa tuổi; ít nhất 50% cán bộ làm công tác dân tộc ở huyện, xã có đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống được tập huấn kỹ năng hoạt động bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép giới trong soạn thảo văn bản và tổ chức thực hiện chính sách; 30-50% các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống xây dựng mô hình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…
 
Thành lập 2 đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
Ngày 28/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ký các Quyết định 1896/QĐ-TTg và 1897/QĐ-TTg thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước và Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Thành lập Ban Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Thái Bình
 
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1905/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 thành lập Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình (Ban Quản lý) trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình.
 
Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Thái Bình, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình; tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
.

Nguồn: Phương Nhi/Chinhphu.vn

.