Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201711/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-noi-bat-thang-102017-765292/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201711/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-noi-bat-thang-102017-765292/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 10/2017 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 04/11/2017, 08:44 [GMT+7]

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 10/2017

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương; Chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam; Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm chống người thi hành công vụ; Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp... là những thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 10/2017.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết Trung ương
 
Chính phủ đã có Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 2/10/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
 
Ngày 3/10/2017, Chính phủ có Nghị quyết số 98/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Chính phủ có Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 3/10/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Ngày 6/10/2017, Chính phủ có Nghị quyết số 103/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
 
Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý 5 Bộ
 
Trong tháng 10, Chính phủ ban hành các Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 6/10/2017, Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 6/10/2017, Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 9/10/2017, Nghị quyết số 111/NQ-CP  ngày 23/10/2017, Nghị quyết số 112/NQ-CP  ngày 30/10/2017  về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an.
 
Quy định tổ chức, hoạt động 2 đơn vị
 
Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 4/10/2017 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và Nghị định số 118/2017/NĐ-CP ngày 26/10/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.
 
Tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
 
Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 quy định về chương trình, kế hoạch, hợp đồng đào tạo thực hành; yêu cầu trong tổ chức đào tạo thực hành; quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong tổ chức đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe.
 
Chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam
 
Ngày 6/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 -1975 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau.
 
Nghị định này quy định chế độ trợ cấp một lần; trợ cấp hàng tháng; trợ cấp mai táng và chính sách vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26/3/1965 đến ngày 30/4/1975 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau.
 
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
 
Chính phủ ban hành Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất về: Yêu cầu chung để bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất; hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.
 
Tiêu chí Đồn biên phòng vùng sâu, vùng xa
 
Ngày 9/10/2017, Chính phủ  ban hành Nghị định số 114/2017/NĐ-CP quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa.
 
Theo đó, Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa là những Đồn biên phòng có một trong các tiêu chí sau:
 
1- Đóng quân và quản lý các xã miền núi, xã đảo, vùng biển có địa hình tự nhiên phức tạp, hiểm trở, chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, xa trung tâm hành chính cấp huyện.
 
2- Đóng quân và quản lý các xã miền núi, hải đảo có phụ cấp khu vực từ 0,2 trở lên và phụ cấp đặc biệt từ 30% trở lên theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
3- Đóng quân và quản lý các xã, phường thuộc địa bàn trọng yếu về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
 
Mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án
 
Chính phủ ban hành Nghị định 115/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017 quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp.
 
Mức tiền nộp để bảo đảm thi hành án phạt tiền do cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể nhưng không dưới 50% và không cao hơn mức phạt tiền cao nhất quy định tại điều khoản được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với pháp nhân thương mại.
 
Quy định mới về kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
 
Ngày 17/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.
 
Nghị định quy định cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật được cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô phải đáp ứng 10 điều kiện.
 
Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại
 
Chính phủ ban hành Nghị định 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017 quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại. Nghị định này quy định về nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại; lập dự toán, chấp hành, quyết toán và công khai ngân sách đối với một số hoạt động đối ngoại theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
 
Khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị 38/CT-TTg ngày  9/10/2017 về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực.
 
Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ dành nguồn lực và ưu tiên thỏa đáng cho việc thực thi các FTA; thường xuyên, kịp thời rà soát, sửa đổi, điều chỉnh, xóa bỏ các quy định không phù hợp với các cam kết FTA nhằm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong các điều ước quốc tế song phương, khu vực và đa phương mà Việt Nam là thành viên.
 
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm chống người thi hành công vụ
 
Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.
 
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, kỷ luật, tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh phục vụ xây dựng, phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kết hợp nhiều biện pháp để tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thực thi công vụ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp ứng phó mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập
 
Ngày 11/10/2017, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 1533/CĐ-TTg yêu cầu triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập.
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp bảo vệ hệ thống đê điều, hồ đập trên địa bàn; rà soát phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống, sự cố bất thường.
 
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ
 
Ngày 12/10/2017, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 1560/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Uỷ ban nhân dân địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là những hộ gia đình có người bị nạn; hỗ trợ cứu chữa người bị thương.
 
Việt Nam đăng cai tổ chức Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19
 
Tại Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 9/10/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam.
 
Mục đích của Đề án là tổ chức tốt Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam (APhO 2018) nhằm khuyến khích học tập và giảng dạy môn Vật lý trong nhà trường, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo học sinh tài năng về Vật lý và thực hiện tốt đường lối đối ngoại, chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước.
 
Công nhận 4 địa phương hoàn thành nông thôn mới
 
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1502/QĐ-TTg ngày 5/10/2017 công nhận thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016; Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2017 công nhận thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017; Quyết định số 1582/QĐ-TTg ngày 13/10/2017 công nhận thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016; Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 công nhận huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
 
Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường
 
Ngày  24/10/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường tại Quyết định số 1618/QĐ-TTg.
 
Mục tiêu nhằm thiết lập Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường, một thành phần trong Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường, trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Ứng dụng giải pháp công nghệ hiện đại nhằm thu nhận, quản lý thống nhất…
 
Tăng cường năng lực ứng cứu sự cố mạng
 
Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025” tại Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 25/10/2017.
 
Theo định hướng đến 2025, Đề án xây dựng Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) - Cơ quan điều phối quốc gia về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thành một đơn vị mạnh, chuyên nghiệp, có năng lực về nhân sự, kỹ thuật, công nghệ để quản lý tình hình sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc, phản ứng nhanh, điều phối ứng cứu kịp thời, hiệu quả, sẵn sàng hỗ trợ xử lý các sự cố nghiêm trọng, làm nòng cốt tổ chức triển khai công tác thực thi đảm bảo an toàn thông tin mạng của quốc gia.
 
Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp
 
Tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Cụ thể, đến năm 2020, 100% các học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; có ít nhất 90% học sinh, sinh viên của các học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.
.

Nguồn: Phương Nhi/Chinhphu.vn

.