Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201708/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-noi-bat-thang-82017-755082/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201708/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-noi-bat-thang-82017-755082/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 8/2017 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 31/08/2017, 09:35 [GMT+7]

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 8/2017

Chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ; nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu; đẩy mạnh giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư... là những thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 8/2017.
 
Chương trình hành động bảo vệ và phát triển rừng
 
Ngày 8/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Mục đích nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó có chuyên ngành lâm nghiệp, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững...
 
Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư
 
Trong tháng 8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/08/2017 đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 18/08/2017 đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 18/08/2017 đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.
 
Chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 
Ngày 7/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 93/2017/NĐ-CP quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước.
 
Nghị định quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ và các cam kết của mình theo quy định của pháp luật.
 
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện công khai tài chính theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật khác có liên quan.
 
20 loại hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền Nhà nước
 
Chính phủ ban hành Nghị định 94/2017/NĐ-CP ngày 10/08/2017 về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. Theo đó, có 20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.
 
Chức năng, cơ cấu tổ chức 4 Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 
Trong tháng 8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/08/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Nghị định 96/2017/NĐ-CP ngày 16/08/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Nghị định 98/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị định số 99/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 
Sửa đổi, bổ sung một số điều thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
 
Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
 
Trong đó, Nghị định 97/2017/NĐ-CP đã bổ sung quy định về các tiêu chí xác định đối tượng vi phạm hành chính là tổ chức. Theo quy định mới, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện: 1- Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật; 2- Hành vi vi phạm hành chính do người đại diện, người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của tổ chức và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.
 
Kéo dài thời gian lưu hành sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 
Chính phủ ban hành Nghị định 100/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
 
Theo đó, bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp của Nghị định 39/2017/NĐ-CP. Cụ thể, đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản hết hiệu lực lưu hành trong khoảng thời gian từ ngày 20/11/2016 đến hết ngày 20/11/2017 thì được tiếp tục lưu hành không quá 18 tháng.
 
Chuyển cửa khẩu hàng nhập làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình
 
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/08/2017 quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.
 
Theo đó, hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không quốc tế, cảng biển được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình để làm thủ tục hải quan là hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ), trừ hàng hóa là: Tàu bay, du thuyền; xăng các loại; tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo Danh mục do Bộ Công Thương quy định; phế liệu theo Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.
 
Thủ tướng chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện
 
Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể-xã hội và các hộ gia đình sử dụng điện thực hiện nghiêm một số giải pháp tiết kiệm điện.
 
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ
 
Những ngày qua, tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, tại một số địa phương đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, cơ sở hạ tầng của Nhân dân và Nhà nước, đặc biệt là tại các huyện Mường La, tỉnh Sơn La và Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1131/CĐ-TTg ngày 4/08/2017 chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
 
Đảm bảo ATGT dịp Lễ 2/9 và khai giảng năm học mới
 
Ngày 17/8/2017, Thủ tướng Chính phủ có Công điện 1224/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm được giao, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2017 - 2018.
 
Khắc phục hậu quả vụ nổ ở tỉnh Khánh Hòa
 
Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1229/CĐ-TTg ngày  18/08/2017chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả vụ nổ ở tỉnh Khánh Hòa ngày 18/8/2017 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
 
Ứng phó bão số 6, 7 năm 2017
 
Trong tháng 8/2017, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1262/CĐ-TTg ngày 23/08/2017 chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai ứng phó bão, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 6 năm 2017 và Công điện số 1287/CĐ-TTg ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 7 năm 2017.
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu
 
Tại Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 3/08/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
Mục tiêu đến năm 2020, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của các mặt hàng đang có lợi thế xuất khẩu; giá trị gia tăng của các mặt hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu chủ lực tăng bình quân 20% so với hiện nay. Tăng dần tỷ trọng xuất khẩu nông, thủy sản vào thị trường các nền kinh tế phát triển (như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc…); phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 8%/năm thời kỳ 2016 - 2020...
 
Đẩy mạnh giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
 
Ngày 8/8/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021” tại Quyết định số 1163/QĐ-TTg.
 
Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nhằm ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi...
 
Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu
 
Ngày 14/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Mục tiêu phấn đấu đưa dư nợ thị trường trái phiếu đạt khoảng 45% GDP vào năm 2020 và khoảng 65% GDP vào năm 2030, trong đó dư nợ thị trường trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương đạt khoảng 38% GDP vào năm 2020 và khoảng 45% GDP vào năm 2030, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 7% GDP vào năm 2020 và khoảng 20% GDP vào năm 2030.
 
Danh mục doanh nghiệp Nhà nước sẽ thoái vốn tới năm 2020
 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 phê duyệt Danh mục doanh nghiệp (DN) mà Nhà nước sẽ thực hiện thoái vốn và tỉ lệ thoái vốn tối thiểu theo từng năm của DN có vốn Nhà nước giai đoạn 2017-2020.
 
Tổng số lượt DN mà Nhà nước sẽ thoái vốn là 406 lượt DN, được chia ra theo từng năm để các bộ, địa phương thực hiện thoái vốn. Cụ thể, năm 2017 phải thoái ở 135 DN, năm 2018 thoái ở 181 DN, năm 2019 thoái ở 62 DN và năm 2020 thoái ở 28 DN. Trong danh sách này, có một số DN sẽ thoái vốn vài đợt trong khoảng thời gian này.
 
Điều tra tổng thể về khoáng sản vùng Tây Bắc
 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội" tại Quyết định 1266/QĐ-TTg ngày 24/8/2017.
 
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam
 
Tại Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 24/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.
 
Theo đó, giai đoạn đến năm 2020 đầu tư xây dựng mới các nhà máy sàng tuyển than. Điều chỉnh danh mục một số dự án đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển ngành Than; bổ sung danh mục các dự án duy trì sản xuất; bổ sung tọa độ ranh giới khép góc các dự án duy trì sản xuất...
 
Phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương
 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 25/8/2017.
 
Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, góp phần đạt chỉ tiêu 26,5 giường bệnh/10.000 dân; tiếp tục tập trung đầu tư, hoàn thành 64 dự án chuyển tiếp đã được đầu tư trong giai đoạn 2011- 2015 nhưng chưa hoàn thành do thiếu vốn và triển khai thực hiện tối thiểu 28 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020 và tăng lên khi được bổ sung nguồn ngân sách trung ương nhưng tối đa không quá 52 dự án.
 
Thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng
 
Ngày 25/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1268/QĐ-TTg thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng.
 
Theo đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng là cơ quan thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng giúp UBND thành phố tổ chức thực thi pháp luật và thực hiện chức năng, thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.
.

Phương Nhi

.