Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201602/huong-dan-gioi-thieu-nguoi-ra-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-hdnd-663542/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201602/huong-dan-gioi-thieu-nguoi-ra-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-hdnd-663542/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hướng dẫn giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 25/02/2016, 08:36 [GMT+7]

Hướng dẫn giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam một số địa phương đã tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 24/2, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được phân bổ người ứng cử đã được lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn thủ tục, trình tự giới thiệu, lập và gửi hồ sơ các ứng cử viên. Đồng thời, đăng ký thời gian tổ chức hội nghị giới thiệu người ra ứng cử với MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trước đó, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đã thống nhất tổng số đại biểu Quốc hội được bầu của tỉnh là 6 đại biểu. Hiệp thương đã thỏa thuận và đi tới thống nhất giới thiệu 12 người cư trú và làm việc tại địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 2 đại biểu dân tộc thiểu số, 4 đại biểu nữ, 2 đại biểu dưới 40 tuổi.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân, tỉnh được bầu 50 đại biểu. Trên cơ sở đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cũng thỏa thuận, thống nhất các đơn vị, tổ chức, địa phương giới thiệu 119 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Về cơ cấu có 23 đại biểu dưới 35 tuổi, 42 đại biểu nữ, 16 đại biểu là người ngoài Đảng, 5 đại biểu dân tộc thiểu số và 2 đại biểu các tôn giáo.

* Chiều 24/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hướng dẫn cách tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo đó, việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành từ ngày 24/2 đến 10/3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND thực hiện việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử theo 3 bước.

Bước 1, ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được giới thiệu ra ứng cử theo cơ cấu định hướng, cơ cấu hướng dẫn và cơ cấu kết hợp, trong đó cần lưu ý đại biểu nữ.

Bước 2, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử.

Bước 3, trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm tại hội nghị cử tri nơi công tác, nơi làm việc, ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND.

Căn cứ vào kết quả hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được lựa chọn, giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND làm hồ sơ ứng cử theo quy định.

Người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là 17h ngày 13/3.

Về việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử ĐBQH và HĐND phải theo đúng quy định. Lưu ý, công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu HĐND tối đa ở hai cấp trong một nhiệm kỳ. Nếu đã nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu HĐND ở một cấp.

* Cùng ngày, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần số lượng người ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, số lượng người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội của tỉnh Thừa Thiên - Huế là 15 người, trong đó 14 đại biểu giới thiệu lần đầu; ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII gồm 98 đại biểu.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người giới thiệu ứng cử cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được quán triệt về Nghị quyết liên tịch số 11/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về những điều khoản liên quan đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tập trung tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24/2 đến ngày 10/3. Trong thời gian này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện các bước: họp dự kiến người được giới thiệu ra ứng cử; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người dự kiến được giới thiệu ra ứng cử. Trên cơ sở ý kiến nhận xét sẽ tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng được tập huấn về thành phần dự họp, thủ tục trình tự tổ chức cuộc họp và việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và nội dung biên bản hội nghị theo quy định.

* Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được tiến hành từ ngày 24/2 đến 10/3/2016.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử theo 3 bước: Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm tại hội nghị cử tri nơi công tác, nơi làm việc, ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Căn cứ vào kết quả hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Chậm nhất là ngày 13/3, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, để đến ngày 15/3 đưa vào danh sách hiệp thương.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 được tổ chức trong khoảng thời gian từ 16/3 - 18/3. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba được tổ chức trong khoảng thời gian từ 13/4 đến 17/4.

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.