Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201601/dai-hoi-tien-hanh-bau-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xii-659217/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201601/dai-hoi-tien-hanh-bau-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xii-659217/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 26/01/2016, 08:35 [GMT+7]

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Ngày 26/1, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại hội trường. Sau đó Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày 26/1, theo chương trình, các đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn, ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại đoàn.

Vào hồi 9 giờ 30 phút, đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại hội trường. Sau đó Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trước đó, chiều 25/1, Đại hội XII làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút của các đoàn và đại biểu Đại hội.

Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu.

Tiếp đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đại hội đã thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trong buổi sáng, các đại biểu nghiên cứu danh sách nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đoàn Chủ tịch họp, xem xét cho ý kiến về việc ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử.

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.