Thứ Sáu, 17/07/2015, 08:22 [GMT+7]
Sở Thông tin và Truyền thông

Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015

(Congannghean.vn)-Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015. 
 
6 tháng đầu năm 2015, Sở TT&TT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị theo đúng kế hoạch đã xây dựng; triển khai kịp thời, có hiệu quả các hoạt động quản lý Nhà nước của ngành. Hoạt động báo chí, xuất bản tiếp tục phát triển theo đúng định hướng; chỉ đạo tốt công tác thông tin tuyên truyền theo định hướng của Bộ TT&TT và của tỉnh. Công tác quản lý xuất bản, in và phát hành được tăng cường chấn chỉnh.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
 
Công tác chỉ đạo phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh. Hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành, phục vụ kịp thời yêu cầu của xã hội. Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan Nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin - truyền thông của tỉnh và các đơn vị được đầu tư, phát triển theo đúng định hướng và quy hoạch.
 
Tại Hội nghị, các điểm cầu ở các địa phương cũng như đại biểu tham gia đã phát biểu thảo luận nhiều vấn đề, đặc biệt là các giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong công tác truyền thông, thông tin tại cơ sở nhằm đạt mục tiêu doanh thu ngành năm 2015 là 3.365 tỉ đồng. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Ứng dụng các phần mềm chung tại các cơ quan hành chính, đảm bảo 80% UBND các huyện ứng dụng CNTT hiện đại tại “Bộ phận một cửa”...
.

P.V

.