Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201309/30725-7-nhiem-vu-trong-tam-nang-cao-chat-luong-dao-tao-403089/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201309/30725-7-nhiem-vu-trong-tam-nang-cao-chat-luong-dao-tao-403089/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
7 nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng đào tạo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 14/09/2013, 14:15 [GMT+7]
30725

7 nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng đào tạo

Đến dự hội nghị có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Viện, các Học viện và các trường CAND.
 
Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND đã trình bày 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác đào tạo trong CAND năm học mới theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đánh giá của Bộ trưởng, các trường CAND năm qua đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo được giao, tích cực góp phần đảm bảo lộ trình triển khai các đề án của Bộ về phát triển nguồn nhân lực, đánh dấu bước phát triển mới của công tác giáo dục trong CAND.
 
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Bùi Quang Bền
trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Học viện ANND và Trường CĐ ANND I
 
Năm học mới 2013-2014, theo chỉ thị của Bộ trưởng, các trường CAND tiếp tục thực hiện chủ đề năm học “Đổi mới quản lý, giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo” của lực lượng CAND. Đặc biệt, tập trung công tác xây dựng, tổ chức thực hiện “chuẩn đầu ra” và các điều kiện đảm bảo chất lượng trong đào tạo CAND.
Trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 13 trường ĐH-CĐ khối CAND
 
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới, lãnh đạo Tổng cục III, và các trường CAND tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và học viên, tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động“ CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, trong đó có nhiệm quan trọng là thực hiện lộ trình nâng cấp một số trường và thành lập thêm một số trường mới trong CAND sau năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Học viện Chính trị CAND, nâng cấp và thành lập trường mở ngành đào tạo mới bám sát yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành; nhất là tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình phương pháp đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng và thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ về công tác tuyển sinh, đảm bảo công bằng, dân chủ trong tuyển sinh, nâng cao chất lượng nguồn tuyển.
 
Trao Bằng khen của Bộ CA cho 3 tập thể: Trường Văn hóa I, Văn hóa II; Văn hóa III
 
Các trường chú trọng nhiệm vụ tăng cường biện pháp quản lý, giáo dục học viên theo hướng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực trong quản lý giáo dục học viên nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ Chiến sĩ CAND có tác phong chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
 
Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng Cục trưởng TCXDLL CAND trao tặng
cờ thi đua của Bộ Công an cho 15 đơn vị cấp cơ sở; và 18 đơn vị khác
đạt danh hiệu “đơn vị Quyết thắng” năm học 2012-2013
 
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Thứ trưởng Bùi Quang Bền, cũng đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho Học viện ANND và Trường CĐ ANND I; Trao cờ thi đua của Bộ CA cho 13 trường ĐH - CĐ có thành tích trong năm học 2012 - 2013 gồm: ĐH ANND, ĐH CSND, ĐH PCCC, ĐH KT-Hậu cần CAND, Học viện CSND, CĐ ANND 2, CĐ CSND1, CĐ CSND 2, Trung cấp CSND 3, Trung cấp CSGT, trường Bồi dưỡng nghiệp vụ CAND, Trường Trung cấp CSND 6, trung cấp CS vũ trang; trao tặng Bằng khen của Bộ cho 3 tập thể gồm: Trường Văn hóa I, Văn hóa II; Văn hóa III; Trung tướng Trần Bá Thiều trao tặng Cờ thi đua của Bộ CA năm học 2012-2013 cho 15 đơn vị cấp cơ sở ; 18 đơn vị khác đạt danh hiệu “đơn vị Quyết thắng” năm học 2012-2013 trong khối các trường CAND trên cả nước.

CAND
.