Thứ Hai, 10/06/2024, 16:02 [GMT+7]

Coi trọng và đổi mới tư duy trong công tác chính trị, tư tưởng

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 10/6/2024, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác chính trị, tư tưởng trong CAND 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tại các điểm cầu.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

06 tháng đầu năm 2024, công tác chính trị, tư tưởng trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rất đáng khích lệ. Theo đó, tiếp tục quán triệt, triển khai khá nghiêm túc và quyết liệt Nghị quyết số 16, ngày 18/01/2023 của Đảng uỷ Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Quy định số 09 ngày 19/5/2023 của Đảng uỷ Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; Quy định số 17 ngày 26/12/2023 của Đảng uỷ Công an Trung ương về chế độ học tập lý luận chính trị trong CAND.

Đặc biệt, đã tổ chức nhiều đợt hoạt động chính trị sâu rộng, nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Trung ương; công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống được tổ chức thiết thực, lan tỏa sâu rộng thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, hoạt động về nguồn, an sinh xã hội, qua đó góp phần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin của cán bộ chiến sĩ…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm sáng tỏ thêm nhiều nội dung về công tác chính trị, tư tưởng thời gian qua. Trên cơ sở những tồn tại, đề ra các giải pháp để khắc phục, phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật về công tác chính trị, tư tưởng mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp tiếp tục coi trọng, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng và mối quan hệ biện chứng giữa chính trị và tư tưởng; xác định rõ hơn nữa vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của công tác chính trị, tư tưởng và tư tưởng chính trị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND và bảo đảm ANTT. Từ đó, chú trọng đổi mới tư duy trong cách nghĩ, cách nhìn một cách thấu đáo; đổi mới, sáng tạo, linh hoạt ứng dụng và vận dụng phù hợp giữa lý luận và thực tiễn, tiếp nhận thông tin đa chiều, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, lan tỏa có kiểm chứng.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công tác chính trị, tư tưởng. 

Ngoài ra, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ đảng viên, cán bộ chiến sĩ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chất lượng, hướng về các lực lượng trực tiếp chiến đấu và cơ sở. Đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông kịp thời tuyên truyền về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng, gương người tốt, việc tốt trong CAND...

                                                      
.

Phan Tuyết - Hồ Hưng

.