Thứ Sáu, 09/12/2022, 10:30 [GMT+7]

Công an tỉnh Nghệ An: Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 08/12/2022, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở về “Nghiên cứu và xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác xây dựng lực lượng - hậu cần trong Công an tỉnh Nghệ An” do đồng chí Đại úy Phạm Xuân Hải - Phó Đội trưởng Đội Công nghệ thông tin Phòng Tham mưu làm chủ nhiệm đề tài. Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, chủ trì nghiệm thu đề tài.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở
Đồng chí Trung tá Trần Huy Quang - Đội trưởng Đội Công nghệ thông tin Phòng Tham mưu  - Thành viên Ban nghiên cứu báo cáo kết quả đề tài
Đồng chí Trung tá Trần Huy Quang - Đội trưởng Đội Công nghệ thông tin Phòng Tham mưu - Thành viên Ban nghiên cứu báo cáo kết quả đề tài

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt của đời sống xã hội hiện nay đang ngày càng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm chú trọng xây dựng phát triển lĩnh vực này. Để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, tháng 10/2021 Công an Nghệ An đã triển khai xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học cấp sơ sở về xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác xây dựng lực lượng - hậu cần. Việc triển khai đề tài “Nghiên cứu và xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác xây dựng lực lượng - hậu cần trong Công an Nghệ An” góp phần nâng cao hiệu quả công tác cho Công an các đơn vị, địa phương, giảm rất nhiều thời gian, công sức cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Công an Nghệ An; phần mềm có hiệu quả trong công tác quản lý cán bộ, thi đua khen thưởng, quản lý quân trang, quản lý công việc… trực tuyến trên hệ thống mạng nội bộ với cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn Công an tỉnh sẽ đảm bảo tính chính xác, khoa học và là tiền đề để nghiên cứu phát triển các ứng dụng mới.

Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng thành công của Ban nghiên cứu đề tài
Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng thành công của Ban nghiên cứu đề tài
Lãnh đạo Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban nghiên cứu đề tài
Lãnh đạo Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban nghiên cứu đề tài

Phát biểu kết luận, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá cao đề tài và có ý nghĩa sâu sắc, có thể triển khai rộng ở Công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh. Việc triển khai nghiên cứu ứng dụng thành công phần mềm trong công tác xây dựng lực lượng - hậu cần giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, hậu cần tại Công an tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Ban nghiên cứu đề tài bổ sung một số giải pháp, quy chế cụ thể khi triển khai đề tài; hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn công tác xây dựng lực lượng hậu cần; tiếp tục nhân rộng ứng dụng phần mềm trên các lĩnh vực khác; đồng thời khuyến khích cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh Nghệ An nghiên cứu, sáng tạo để có thêm những đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ mới.

.

Cao Loan

.