Thứ Tư, 30/12/2020, 14:47 [GMT+7]

Nhận diện về 'Giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá'

Để cổ xúy cho số chống đối trong nước tích cực hoạt động, ngoài nguồn kinh phí hậu thuẫn thường xuyên, các thế lực thù địch còn thông qua các hình thức trao “giải thưởng” với kinh phí không hề nhỏ, có sự lựa chọn để động viên cho những “con rối” có "thành tích" chống phá Việt Nam.

 

.

Nguồn: Báo CAND