Thứ Ba, 15/12/2020, 12:28 [GMT+7]

Triển khai Quyết định 1521 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả

(Congannghean.vn)-Sáng 15/12, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình PBGDPL hiệu quả tại các bộ, nghành, địa phương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 tỉnh, thành trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể. Đồng chí: Lê Hồng Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An
Tại điểm cầu Nghệ An

Hội nghị đã tập trung quán triệt một số nội dung cơ bản, những nhiệm vụ, giải pháp đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW. Trong đó, tập trung các nội dung gồm: Chú trọng nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai công tác PBGDP; Thực hiện đầy đủ thể chế, chính sách về PBGDPL hiện hành, đồng thời hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL; Triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn và có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở; Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức PBGDPL, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng; Đổi mới, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong công tác PBGDPL và đề xuất cơ chế tổ chức thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh, điều kiện tình hình thực tế. Bên cạnh đó, chia sẻ kinh nghiệm, phân tích, xác định các mô hình PBGDPL đang được triển khai hiệu quả tại bộ, ngành, địa phương; đồng thời đề xuất, định hướng nghiên cứu nhân rộng để các bộ, ngành, địa phương có thể tham khảo, áp dụng phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
 

.

Ngọc Anh