Thứ Năm, 22/10/2020, 09:11 [GMT+7]

Công an Nghệ An mời góp ý dự thảo một số luật

(Congannghean.vn)-Để công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung luật được khách quan, gần với thực tiễn, Công an Nghệ An kính mời nhân dân, CBCS góp ý một số dự thảo luật. Cụ thể:

1 Dự thảo LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ. TẢI VỀ 
2  Dự thảo LUẬT CƯ TRÚ TẢI VỀ 
3

Dự thảo LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ


Tải về: Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

TẢI VỀ 
4

Dự thảo LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Tải về: Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia về dự thảo Luật Phòng, chống ma túy

TẢI VỀ 

 

.

CÔNG AN NGHỆ AN