Thứ Hai, 14/10/2019, 09:50 [GMT+7]
Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Nghệ An

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái

(Congannghean.vn)-Nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn cũng như cung cấp các thông tin chính thống, tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đấu tranh, phản bác lại những luận điệu sai trái, thế lực thù địch, mô hình câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ tỉnh Nghệ An ra đời và trở thành diễn đàn, sân chơi bổ ích cho đoàn viên, thanh niên.

 CLB Lý luận trẻ thảo luận các vấn đề Thanh niên với cách tiếp cận, bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội
CLB Lý luận trẻ thảo luận các vấn đề Thanh niên với cách tiếp cận, bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội

CLB Lý luận trẻ tỉnh Nghệ An được ra mắt thành lập vào đầu tháng 9/2019. Đây là mô hình tập hợp cán bộ, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị trang bị cho đội ngũ cán bộ đoàn viên, thanh niên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học, góp phần thực hiện thành công Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”.

Việc thành lập CLB là giải pháp cụ thể hóa Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. CLB còn là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên được bày tỏ suy nghĩ, quan điểm chính trị của mình trước những vấn đề mà giới trẻ quan tâm, các sự kiện chính trị xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế nổi bật, đặc biệt là trên mạng xã hội. Từ đó, đoàn viên, thanh niên được tiếp cận vấn đề với những góc nhìn mới mẻ về hiện trạng, quê hương, đất nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong giai đoạn hiện nay.

Đặc biệt, đây còn là nơi để đoàn viên, thanh niên thảo luận, phân tích, đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đây cũng là nội dung mà Ban chỉ đạo CLB Lý luận trẻ chỉ đạo quyết liệt. Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng các thành viên trong CLB đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra, bảo vệ đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và nhận được sự chia sẻ rộng rãi của các đoàn viên, thanh niên trên mạng xã hội.

Theo đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh Nghệ An: Trong giai đoạn hiện nay, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch đã gia tăng các hoạt động chống phá, phát tán nhiều thông tin sai trái, xuyên tạc trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Để chủ động đấu tranh chống lại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, thời gian qua, BTV Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao khả năng “tự đề kháng, tự miễn dịch” cho đoàn viên, thanh niên trước những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội và Internet. Sự ra đời của CLB Lý luận trẻ góp phần phát huy hiệu quả nội dung này, lan tỏa mạnh mẽ đến các đoàn viên, thanh niên. Với tốc độ lan truyền nhanh của mạng xã hội và Internet, không phải người dân nào cũng phân biệt được những thông tin xấu độc, điều này đã gây tác động tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, gieo rắc sự hoài nghi, hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Ban chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ đã tập trung đẩy mạnh công tác truyên truyền, giáo dục cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận diện, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn và cán bộ, ĐVTN trong tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái trên Internet, mạng xã hội. Trong đó, các thành viên CLB Lý luận trẻ là những hạt nhân, tích cực xây dựng các tin, bài phản biện trên các diễn đàn của giới trẻ thể hiện quan điểm cá nhân một các đúng đắn về các sự kiện tác động đến tình hình chính trị, đất nước hoặc thanh niên.

.

Thương Huyền