Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201810/cong-an-nghe-an-qua-5-nam-thuc-hien-ngay-phap-luat-821497/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201810/cong-an-nghe-an-qua-5-nam-thuc-hien-ngay-phap-luat-821497/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công an Nghệ An qua 5 năm thực hiện 'Ngày pháp luật' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 31/10/2018, 15:20 [GMT+7]

Công an Nghệ An qua 5 năm thực hiện 'Ngày pháp luật'

(Congannghean.vn)-Hưởng ứng “Ngày pháp luật” nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam và thực hiện “Ngày pháp luật” trong Công an Nghệ An (9/11), 5 năm qua, lực lượng Công an Nghệ An đã triển khai, tổ chức tốt các nội dung của công tác tuyên truyền pháp luật. Qua đó, giúp CBCS luôn có nhận thức tốt, quyết tâm cao trong chấp hành các quy định pháp luật.

Công an Nghệ An thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo để tuyên truyền các nghị định, luật mới đến CBCS
Công an Nghệ An thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo để tuyên truyền các nghị định, luật mới đến CBCS

“Ngày pháp luật” nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được triển khai lần đầu tiên vào năm 2013, theo Nghị định 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong lực lượng Công an nhân dân, từ năm 2013, ngày 9/11 hàng năm đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, trên tinh thần thượng tôn pháp luật trong toàn thể CBCS Công an Nghệ An.

Nhận thức về ý nghĩa sâu sắc của việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật”, Công an Nghệ An đã sớm tổ chức quán triệt, phổ biến về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong việc thực hiện “Ngày pháp luật” để CBCS nâng cao nhận thức, tự giác, gương mẫu chấp hành, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; thông qua chức trách, nhiệm vụ của mình phát động phong trào toàn dân đoàn kết, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, tham gia tích cực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần tạo sự lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Để “Ngày pháp luật” được thực hiện thành nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt, phổ biến về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung trong việc thực hiện “Ngày pháp luật” đến Công an các đơn vị, địa phương và tất cả CBCS. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng yêu cầu việc thực hiện các nội dung phổ biến pháp luật phải đảm bảo có hiệu quả, thiết thực, đồng thời lồng ghép với nội dung của các cuộc vận động. Sau khi triển khai các nội dung của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, nhiều đơn vị đã có nhiều mô hình, cách làm mới trong nội dung của “Ngày pháp luật”.

Với các chủ đề như: “CBCS Công an Nghệ An gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật”; “Tôn trọng, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi CBCS Công an Nghệ An”; “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”…, “Ngày pháp luật” được Công an tỉnh Nghệ An triển khai trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1/10 - 30/11. Trong đó, Công an tỉnh sẽ tập trung cao điểm tổ chức ngày lễ pháp luật trong 2 tuần, từ ngày 3 - 11/11. Đây là khoảng thời gian cần thiết để CBCS tham gia học tập, tìm hiểu pháp luật bằng các hình thức như: Tuyên truyền miệng, tủ sách pháp luật, sân khấu hóa, tuyên truyền trên truyền thanh nội bộ, làm các biển bảng pano, áp phích. Điều này đã góp phần giáo dục sâu sắc cho mỗi CBCS Công an Nghệ An nói riêng và cán bộ, nhân dân nói chung trong việc đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật, hướng cho mọi tổ chức, cá nhân có hành vi, thái độ xử sự đúng pháp luật, qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Trên cơ sở quy định chung về tổ chức “Ngày pháp luật” do Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của trên quy định, Công an Nghệ An đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tạo tiền đề, cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực hiện.

Trong học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung vào những nội dung quy phạm pháp luật mới ban hành; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực hoạt động của các đơn vị, như: Luật Xuất nhập cảnh, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Công dân (sửa đổi), Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch... Việc tổ chức “Ngày pháp luật” đảm bảo đa dạng, sáng tạo, phù hợp với đặc thù, điều kiện hoạt động của từng đơn vị, trong đó tập trung vào các hình thức, như: Tổ chức học tập, quán triệt các văn bản pháp luật; tổ chức đọc, nghiên cứu các tài liệu pháp luật; tọa đàm, trao đổi, thảo luận về các nội dung pháp luật.

Gần đây, lãnh đạo Công an tỉnh đã kết hợp hoạt động “Ngày pháp luật” với thực hiện hình thức sân khấu hóa nội dung tuyên truyền bằng cách lồng ghép vào các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ nên đã tạo được phong trào tự quản, tự rèn, tự học, tự tìm hiểu, trao đổi, tọa đàm sôi nổi của CBCS về những kiến thức cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi pháp luật một cách sâu rộng, thiết thực trong toàn đơn vị.

Cùng với đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải duy trì “Ngày pháp luật” hàng tháng. Việc duy trì nề nếp, hiệu quả “Ngày pháp luật” và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật trong Công an Nghệ An là một tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên cũng như việc nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan báo chí, tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật tại các xóm, làng, bản, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Để người dân hiểu hơn về pháp luật, Công an Nghệ An đã mở các chuyên trang, chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chuyên đề về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, công tác đảm bảo trật tự ATGT…

Trong 5 năm thực hiện “Ngày pháp luật”, Công an tỉnh đã tổ chức hơn 1.000 hội nghị với 25.000 lượt người tham gia, nhằm tuyên truyền, phổ biến về các văn bản. Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương đã chú trọng lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề có liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở biển Đông; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự ATGT; phòng cháy, chữa cháy; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; an toàn vệ sinh thực phẩm, đất đai và môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân...

Qua đó, giúp CBCS tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục, đi vào nề nếp với những mục tiêu, hoạt động ngày càng cụ thể, thực chất, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của CBCS Công an các cấp về vị trí, vai trò quan trọng của Hiến pháp, pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ cương, kỷ luật cũng như năng lực xây dựng và áp dụng pháp luật, trách nhiệm thi hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, nâng cao tinh thần, thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

.

Cao Loan

.