Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201711/tang-cuong-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-765289/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201711/tang-cuong-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-765289/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tăng cường bảo vệ bí mật Nhà nước - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 04/11/2017, 08:39 [GMT+7]

Tăng cường bảo vệ bí mật Nhà nước

(Congannghean.vn)-Bảo vệ bí mật Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia. Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An cùng các sở, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới.

Lãnh đạo, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn
Lãnh đạo, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn

Bí mật Nhà nước là những thông tin về vụ, việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, lời nói có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, các lĩnh vực khác mà Nhà nước không công bố hoặc chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Bảo vệ bí mật Nhà nước là quy luật tất yếu của mỗi quốc gia, là nhiệm vụ quan trọng mà lực lượng chức năng của mỗi đất nước đều chú trọng, quan tâm.

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, để thực hiện mưu đồ chính trị, các thế lực thù địch, bọn phản động trong, ngoài nước đã và đang lợi dụng triệt để internet để thu thập tin tức bí mật Nhà nước quan trọng trên mọi lĩnh vực, nhằm thực hiện ý đồ chống phá. Các đối tượng xấu, bọn tội phạm đã sử dụng kỹ thuật công nghệ cao thông qua internet tấn công phá hoại cơ sở dữ liệu. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Trong thời gian qua, ý thức tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nội dung cụ thể hóa nhiệm vụ trên. Các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước gồm: Pháp lệnh số 30/2000 ngày 28/12/2000 về bảo vệ bí mật Nhà nước; Nghị định số 33/2002 ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước; Thông tư số 33/2015/BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33 của Chính phủ; Quyết định 160/2004 ngày 6/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và Chỉ thị số 05 ngày 21/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới.

Các chỉ thị, nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong thời gian qua thể hiện rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, góp phần tạo nên sự thống nhất về nhận thức và tổ chức hành động, giúp mỗi cán bộ đảng viên không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng và xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước.

Tại Nghệ An, với chức năng là lực lượng chủ công trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Các văn bản đều phù hợp với đặc điểm, yêu cầu thực tiễn và được điều chỉnh phù hợp với các lĩnh vực đặc thù. Trong đó, đã đưa ra những nguyên tắc cơ bản trong bảo vệ bí mật Nhà nước, khen thưởng về chế tài xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; đồng thời, cụ thể hóa trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức liên quan trong bảo vệ bí mật Nhà nước, về việc phổ biến, vận chuyển, giao nhận, thống kê, lưu giữ, bảo quản; đăng ký các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích.

Lãnh đạo, chỉ huy Phòng An ninh chính trị nội bộ trao đổi nghiệp vụ về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước
Lãnh đạo, chỉ huy Phòng An ninh chính trị nội bộ trao đổi nghiệp vụ về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Theo Đại tá Dương Đình Văn, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh: Các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ bí mật Đảng, Nhà nước tại Nghệ An đã bao trùm được những vấn đề cơ bản nhất về bảo vệ bí mật Nhà nước, từ khái niệm, phạm vi, mục tiêu, nguyên tắc đến các nội dung quản lý. Trong thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ đã kịp thời tham mưu các văn bản chỉ đạo, tham gia kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ, ý thức tự giác chưa cao về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Một số cơ quan đơn vị, địa phương có thành lập Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước nhưng vai trò chủ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước còn rất mờ nhạt. Vì thế, công tác tuyên truyền cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước là nhiệm vụ rất quan trọng.

Từ đó, thấy hết những khó khăn, thách thức của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong điều kiện Đảng, Nhà nước ta chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, trong khi các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, xuyên tạc nhiều nội dung sai sự thật; đồng thời, thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về âm mưu thu thập thông tin, bí mật Nhà nước của các thế lực thù địch cũng như các loại tội phạm công nghệ cao. Tuyệt đối không sử dụng các phương tiện smartphone, máy tính bảng... để chụp, gửi các tài liệu liên quan đến bí mật Nhà nước qua internet...

Trong thời đại điện thoại thông minh với nhiều tiện ích, sự kết nối internet với nhiều thuận lợi càng đòi hỏi người dân phải nâng cao ý thức cảnh giác, tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Bởi, trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước là của trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, các tổ chức và của chính mỗi công dân. Do đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức cảnh giác của những tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan là điều kiện tiên quyết phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn nhiều âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

.

Mai Hậu

.