Thứ Sáu, 22/11/2019, 10:05 [GMT+7]

Quốc hội hôm nay bỏ phiếu thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Theo chương trình làm việc kỳ họp thứ 8, Quốc hội hôm nay (22-11) sẽ bỏ phiếu thông qua ba luật và phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Đại biểu Quốc hội dự một phiên làm việc của kỳ họp thứ 8.
Đại biểu Quốc hội dự một phiên làm việc của kỳ họp thứ 8.
Buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.
 
Trưởng Ban công tác đại biểu của Quốc hội Trần Văn Túy trình bày Tờ trình đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Khắc Định.
 
Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Quốc hội sau đó sẽ thảo luận ở đoàn về việc phê chuẩn miễn nhiệm bà Tiến và đề nghị miễn nhiệm ông Định.
 
Buổi chiều, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Quốc hội sau đó sẽ biểu quyết thông qua luật này.
 
Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) trong phiên làm việc chiều.
 
Tiếp tục công tác nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.
 
Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội; thì Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế bằng hình thức bỏ phiếu kín.
.

Nguồn: CAND

.