Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201812/canh-giac-voi-luan-dieu-xuyen-tac-moi-quan-he-keo-son-giua-qdnd-va-cand-831480/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201812/canh-giac-voi-luan-dieu-xuyen-tac-moi-quan-he-keo-son-giua-qdnd-va-cand-831480/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc mối quan hệ keo sơn giữa QĐND và CAND - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 28/12/2018, 08:07 [GMT+7]

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc mối quan hệ keo sơn giữa QĐND và CAND

Cần nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc hòng gây chia rẽ, làm suy yếu lực lượng vũ trang cách mạng; kiên định lập trường, xây dựng lực lượng CAND, QĐND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành trọng trách mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.
 
Vừa qua, trong dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2018), cùng với nhân dân cả nước, lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực để chúc mừng và tôn vinh những chiến công xuất sắc, những thành quả lớn lao của QĐND Việt Nam suốt chiều dài lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. 
 
Lực lượng CAND tin tưởng sâu sắc rằng, với bản chất và truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”(1), QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân, cùng với các lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống. 
 
Tuy nhiên, đáng tiếc vẫn còn có những tiếng nói lạc lõng đi ngược lại niềm vui chung ấy, với những luận điệu gây chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt, tình đoàn kết keo sơn của QĐND và CAND.
 
Không khó để nhận thấy, với âm mưu làm suy yếu sức mạnh của lực lượng vũ trang Việt Nam trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, những đối tượng này đã tuyên truyền rằng, QĐND tham gia phối hợp với CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là vi phạm Hiến pháp, là “lấn sân”, với luận điệu cho rằng Quân đội chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, còn Công an chỉ là lực lượng giữ gìn trật tự, trấn áp tội phạm nên cần thoát li khỏi lãnh đạo của Đảng. 
 
Các đối tượng này muốn “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”. Chúng còn công kích, gây chia rẽ bằng thủ đoạn hạ thấp vai trò Công an, quân đội và những thủ đoạn khác với mong muốn gây nên sự nghi kị, hiềm khích mối quan hệ giữa Quân đội với Công an.
 
Chúng rêu rao rằng Quân đội vất vả và hy sinh to lớn, còn Công an thì “an nhàn”, “sung sướng” hay Công an có sự “ưu đãi” cao hơn Quân đội. Lợi dụng một số cán bộ sỹ quan trong CAND vi phạm pháp luật bị xử lý, chúng cho rằng Quân đội được “che chở” , còn Công an “yếu thế” nên bị xử lý mạnh… 
 
Và còn rất nhiều thủ đoạn khác mà mục đích là để phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là QĐND và CAND hoặc gây chia rẽ giữa QĐND với CAND.
 
Cùng với sự tấn công tâm lý, cùng với những thủ đoạn thâm hiểm khác, mục tiêu mà các đối tượng này muốn đạt được là gây bất ổn trong nội bộ Công an và Quân đội. Họ mong muốn cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Quân đội và Công an dần “suy thoái đạo đức, lối sống” tiến tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hi vọng làm mất đi động lực, mục tiêu, lý tưởng của các lực lượng vũ trang nhân dân, nguồn năng lượng chính để CAND và QĐND chung một ngọn cờ, đoàn kết, thống nhất bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước XHCN, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.
 
Như chúng ta đã biết, mối quan hệ mật thiết, keo sơn giữa CAND và QĐND từ khi hai lực lượng này được Đảng, Bác Hồ và nhân dân sáng lập, rèn luyện, xây dựng và trưởng thành đến ngày nay, là một pho sử bằng vàng, nó vừa phản ánh nhu cầu khách quan của lịch sử cách mạng nước ta, đồng thời cũng phản ánh nguồn gốc, bản chất, nguyên tắc của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam “trung với Đảng, hiếu với dân”, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”. 
 
Chính đặc tính số một đó đã là chất keo đoàn kết CAND và QĐND tiếp tục được bồi đắp, củng cố mối quan hệ mẫu mực giữa hai lực lượng vũ trang cách mạng “sự phối hợp đó đã trở thành truyền thống, kinh nghiệm quý báu và là nhân tố góp phần quyết định thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (2).
 
Từ buổi đầu còn non trẻ trong Cách mạng tháng Tám, QĐND và CAND đã đoàn kết, hiệp đồng, làm nòng cốt cùng với nhân dân và các lực lượng cách mạng tại chỗ bước vào cuộc chiến đấu sinh tử với đế quốc, thực dân, phong kiến, phản động; giành, giữ chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á. 
 
Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, gắn bó máu thịt với nhân dân, hai lực lượng đồng cam cộng khổ, hiệp đồng chiến đấu, góp phần quyết định vào việc đánh thắng thực dân Pháp và can thiệp Mỹ với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 
 
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa QĐND và CAND là nhân tố đặc biệt quan trọng góp phần vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.
 
Bước vào giai đoạn cách mạng mới, hai lực lượng tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống gắn bó keo sơn được vun đắp qua nhiều thế hệ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hiệp đồng chiến đấu, làm nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 
Đặc biệt, trong những năm 80 của thế kỷ XX và giai đoạn đầu thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước ta, sau sự kiện hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu tan rã, trước sự gia tăng hoạt động chống phá bằng các âm mưu, phương thức tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa QĐND và CAND được nâng lên tầm cao mới, góp phần quyết định vào thành công của công cuộc bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Bối cảnh quốc tế mới khi nước ta mở cửa hội nhập, chuyển đổi nền kinh tế, bên cạnh thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Với bản chất cách mạng, anh hùng vẻ vang, QĐND và CAND đã không ngừng nỗ lực, nâng cao và thắt chặt mối quan hệ, tiếp tục hiệp đồng chiến đấu, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước XHCN, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ nhân dân. 
 
Hai lực lượng đã kịp thời, chủ động phát hiện, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc; ban hành và hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân.
 
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã khẳng định “mối quan hệ phối hợp giữa CAND và QĐND tiếp tục là một yêu cầu khách quan, tất yếu, là nhân tố quan trọng góp phần quyết định thắng lợi của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an” (3). 
 
Chúng ta cần nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc hòng gây chia rẽ, làm suy yếu lực lượng vũ trang cách mạng; kiên định lập trường, xây dựng lực lượng CAND, QĐND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành trọng trách mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.
 
Bùi Chí Thanh, Học viện Chính trị CAND
.

Nguồn: CAND

.