Thứ Hai, 29/01/2018, 08:57 [GMT+7]
10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Nhiều kết quả quan trọng

(Congannghean.vn)-Kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Tại Nghệ An, những kết quả trong 10 năm thực hiện chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã góp phần quan trọng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ KT-XH của địa phương.

Cần tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như đầu tư, xây dựng cơ bản
Cần tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như đầu tư, xây dựng cơ bản

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là khâu quan trọng trong quy trình lãnh đạo của Đảng, bao gồm các khâu: Ra quyết định, tổ chức thực hiện quyết định và kiểm tra quá trình thực hiện. Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác KTGS của Đảng, nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng được nâng cao. Đặc biệt là việc gắn công tác KTGS của Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

10 năm qua, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra 12.340 lượt tổ chức Đảng và 21.021 lượt đảng viên; giám sát 8.207 tổ chức Đảng và 17.957 đảng viên. Ngoài ra, ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã kiểm tra 3.521 lượt đảng viên và 1.734 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm… Qua đó, có 709 lượt đảng viên có vi phạm, trong đó thi hành kỷ luật 356 lượt đảng viên; kết luận 1.156 tổ chức vi phạm, trong đó thi hành kỷ luật 41 lượt tổ chức. Những con số trên phản ánh thực tế, nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra vẫn còn hạn chế. Điều này dẫn đến các tình trạng như quá trình thực hiện việc kiểm tra không đúng quy trình, không thường xuyên, chất lượng thấp và mang tính hình thức... Nhiều trường hợp, chỉ khi xảy ra trường hợp đảng viên vi phạm khuyết điểm, vi phạm Điều lệ Đảng thì cấp ủy Đảng mới nắm được và xử lý.

Trong năm qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác KTGS của Đảng theo hướng thực chất, quyết liệt. Đơn cử như huyện Quỳ Hợp. Năm 2017, 11 cuộc kiểm tra tại 34 đơn vị và 29 cá nhân là người đứng đầu; 3 cuộc giám sát chuyên đề tại 7 đơn vị, 17 cá nhân về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã được cấp ủy địa phương thực hiện. Cùng với đó, các tổ chức Đảng cũng tăng cường KTGS các đảng viên. Kết quả, Huyện ủy Quỳ Hợp đã xử lý kỷ luật 29 đảng viên, trong đó cách chức 5 người, khiển trách 14 người. Các đảng viên đã bị xử lý chủ yếu do vi phạm pháp luật về đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, chặt phá rừng, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, vi phạm Điều lệ Đảng…

Có thể khẳng định, việc siết chặt KTGS đã góp phần quan trọng chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề phát sinh, tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đồng thời, tăng tính răn đe, ngăn ngừa sai phạm của các tổ chức, cán bộ, đảng viên.

Những giải pháp trọng tâm

Để KTGS trở thành công cụ đắc lực của Đảng, công tác này phải được thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Song song với việc KTGS, cần quan tâm phát hiện những nhân tố tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức Đảng để nhân rộng, với phương châm kết hợp giữa “xây” và “chống”. Để KTGS đảm bảo thực chất, hiệu quả, công tác chăm lo, xây dựng đội ngũ làm công tác này có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực.

Với phương châm “liên tục, chủ động, tấn công”, có thể khẳng định, công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng tại Nghệ An trong 10 năm qua đã thực sự đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều có ý nghĩa hơn cả là việc thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác trên đã củng cố thêm niềm tin vững chắc, sự phấn khởi, đoàn kết nhất trí trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đó cũng chính là cơ sở, nền tảng quan trọng để tỉnh nhà luôn giữ vững ổn định chính trị, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua phát triển KT-XH ngang tầm với các địa phương khác.

.

Bảo Châu

.