Thứ Sáu, 18/08/2017, 08:41 [GMT+7]

Nhức nhối nạn tung tin thất thiệt lên mạng

Những lợi ích của mạng xã hội là không thể phủ nhận như nó mọi người dễ dàng giao tiếp với nhau, thể hiện được suy nghĩ, ý kiến của cá nhân tới đông đảo mọi người...Nhưng có nhiều thanh niên, đã tận dụng những lợi thế này để thu hút mọi người bằng những thông tin không chính xác. Nghiêm trọng hơn, có thông tin đã gây mất trật tự an ninh, lừa đảo để trục lợi.
 
Thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự chung, hay gây ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự của người khác đều là những hành vi đáng lên án. Dù mục đích ban đầu chỉ là vô tình muốn trêu đùa, thu hút bạn bè, nhưng vô hình chung bạn đã vi phạm pháp luật. 
 

 

.

Nguồn: ANTV

.