Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/xay-dung-nong-thon-moi/201801/nghe-an-phe-duyet-de-an-xay-dung-nong-thon-moi-o-27-xa-bien-gioi-777206/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/xay-dung-nong-thon-moi/201801/nghe-an-phe-duyet-de-an-xay-dung-nong-thon-moi-o-27-xa-bien-gioi-777206/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới ở 27 xã biên giới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 19/01/2018, 10:14 [GMT+7]
Nghệ An

Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới ở 27 xã biên giới

(Congannghean.vn)-Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa phê duyệt Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 12/1/2018, về Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 27 xã khu vực biên giới tỉnh Nghệ An nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2017 - 2020.

Thông Thụ là 1 trong 4 xã của huyện Quế Phong nằm trong Đề án (Trong ảnh: Người dân trên địa bàn xã thu hoạch lúa nước)
Thông Thụ là 1 trong 4 xã của huyện Quế Phong nằm trong Đề án (Trong ảnh: Người dân trên địa bàn xã thu hoạch lúa nước)

Theo đó, Đề án được thực hiện trên địa bàn của 27 xã, với diện tích tự nhiên 472.236,1 ha thuộc 6 huyện. Cụ thể huyện Kỳ Sơn 11 xã, huyện Tương Dương 4 xã, huyện Con Cuông 2 xã, huyện Quế Phong 4 xã, huyện Anh Sơn 1 xã, huyện Thanh Chương 5 xã.

Mục tiêu chung của Đề án nhằm xây dựng các xã biên giới có kết cấu hạ tầng hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp ổn định, bình yên, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường; đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh ổn định; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

.

Xuân Thống

.