Thứ Năm, 12/11/2020, 16:03 [GMT+7]

Thông báo về việc mất giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô

Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương thông báo mất 30 liên Giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô mang ký hiệu AC-A2019 từ liên số 1909231 đến liên số 1909260.

Tất cả các giấy chứng nhận có số trên không có giá trị sử dụng và  Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) không chịu trách nhiệm nào liên quan đến toàn bộ giấy chứng nhận trên.

.

BHV