Thứ Bảy, 30/11/2019, 09:50 [GMT+7]

Nguồn vốn chương trình tín dụng chính sách đạt trên 8.280 tỉ đồng

(Congannghean.vn)-Hiện, Nghệ An có 19 chương trình tín dụng chính sách đang được thực hiện với tổng nguồn vốn đạt trên 8.280 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 6,84%. Doanh số cho vay đạt hơn 2.600 tỉ đồng, chủ yếu tập trung vào các chương trình trọng điểm, ưu tiên cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, vùng nông thôn và vùng khó khăn. 
 
Cụ thể: Cho vay hộ cận nghèo 876 tỉ đồng, hộ mới thoát nghèo 498 tỉ đồng, hộ nghèo 425 tỉ đồng, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 382 tỉ đồng, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 336 tỉ đồng, cho vay hỗ trợ tạo việc làm 114 tỉ đồng, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 31 tỉ đồng...
 
Ngân hàng Chính sách xã hội cũng tập trung triển khai quyết liệt các chương trình mới, đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, gồm: Giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đạt 31 tỉ đồng; cho vay nhà ở xã hội đã giải ngân 18,7 tỉ đồng; cho vay hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất theo Quyết định số 2085 đạt 25,7 tỉ đồng.
.

T.Dương

.