Thứ Ba, 14/05/2019, 08:45 [GMT+7]

Sôi nổi phong trào thi đua học và làm theo Bác

(Congannghean.vn)-Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cuộc vận động lớn mà tất cả các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh ra sức thi đua thực hiện. Qua ghi nhận kết quả tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, dấu ấn rõ nét nhất là trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, mỗi người dân được phát huy, góp phần dựng xây quê hương giàu mạnh như tâm nguyện của Người lúc sinh thời.
Học và làm theo Bác từ những nghĩa cử nhân văn đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng
Học và làm theo Bác từ những nghĩa cử nhân văn đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng
Một trong những điển hình đi đầu trong thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh - cơ quan tập trung nhiều đầu mối quan trọng, có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh những vấn đề trọng tâm về xây dựng hệ thống chính trị, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 là cơ sở để các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên tích cực tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã ban hành kế hoạch với 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 7 nội dung thực hiện, trong đó xác định 3 nội dung đột phá. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo 4 mô hình điểm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 17 ngày 3/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, 4 mô hình điểm được triển khai là: Đảng bộ Kho bạc Nhà nước với mô hình 3 không: “Không trễ hẹn, không gây phiền hà, không bổ sung hồ sơ quá 1 lần”; Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh với mô hình “Thân thiện và trách nhiệm”; Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư gắn học tập và làm theo Bác với xây dựng mô hình cải cách thủ tục hành chính theo hướng "vì nhân dân phục vụ”.
 
Có thể thấy, việc triển khai thực hiện các nội dung “học tập” và “làm theo” Bác nói trên là nhằm tập trung thay đổi phương thức hoạt động của các cơ quan, đơn vị một cách quyết liệt, mạnh mẽ; từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động, tác phong, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cũng trong 2 năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng được 137 mô hình học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng mô hình “điểm sáng” về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và “dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị. Toàn Đảng bộ có hơn 2.500 việc của tập thể, hơn 3.000 việc của cá nhân đăng ký làm theo Bác. 
 
Còn tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác cũng được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức sáng tạo, thiết thực gắn với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nổi bật là các mô hình đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chống lãng phí, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
 
Điển hình như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy, nổ” với sức lan tỏa rộng khắp đã góp phần khích lệ tinh thần, động lực làm việc, khơi gợi ý tưởng giúp người lao động phát huy tiềm năng, làm lợi cho chính bản thân cũng như doanh nghiệp. Để phong trào tiếp tục “tiếp lửa” sâu rộng, việc biểu dương các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp đã được Đảng ủy Khối thực hiện hiệu quả. 
 
Trong hơn 2 năm qua, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã có hàng trăm sáng kiến cải tiến, áp dụng kỹ thuật, công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, quản trị, điều hành, vừa giảm chi phí, sức lao động trực tiếp vừa nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc đẩy mạnh học và làm theo Bác, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đặc biệt chú trọng tới việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Trong đó, phải kể đến phong trào “Nhặt được của rơi trả người đánh mất” do Đảng bộ Công ty CP Sài Gòn - Kim Liên phát động; việc phát huy văn hóa nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, xây dựng văn hóa cảm ơn đa chiều, thái độ tác phong làm việc với khách hàng nhã nhặn, lịch sự… của khối Ngân hàng…
 
Những phần việc, phong trào, hoạt động nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu tạo dựng văn minh công sở, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như chất lượng sản phẩm; từ đó củng cố sức mạnh thương hiệu, uy tín cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trên thực tế, việc học và làm theo Bác tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp không chỉ tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc với nhiều phong trào “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” như: Quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách của Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Nghệ An, Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Vinh; mô hình nhận giúp đỡ lâu dài các em học sinh nghèo vượt khó tại các huyện miền núi cao của Đoàn Khối Doanh nghiệp; mô hình “Bát cháo tình thương” của Khách sạn Giao tế và Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Nghệ An…
 
Để việc học và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, việc làm tự thân trong mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn nêu cao phương châm “kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết tâm phải ba phần” trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng. 
 
Cũng trong thời gian qua, sức lan tỏa của việc học và làm theo Bác còn được thể hiện rõ nét tại nhiều cơ quan, đơn vị hành chính ở địa phương. Theo đó, chuyển biến lớn nhất là kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh theo hướng khoa học, dân chủ; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Đơn cử như Đảng bộ UBND huyện Anh Sơn thực hiện “Đẩy mạnh cải cách hành chính, không ngừng đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp” với các nội dung: Cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hành chính công và hiện đại hóa hành chính.
 
Theo đó, UBND huyện đã đổi mới quy trình, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của huyện, đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản; từng bước tinh gọn bộ máy các phòng, ban, đơn vị đảm bảo hoạt động hiệu quả; chuẩn hóa các công sở hành chính, trang bị phương tiện làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp…
 
Những tác động tích cực trong học và làm theo Bác không chỉ dễ dàng nhận thấy tại các cơ quan, đơn vị hành chính mà còn thể hiện rõ nét trong cộng đồng dân cư. Đó là các mô hình Dân vận khéo như mô hình “Cựu chiến binh người dân tộc làm theo Bác” ở TX Thái Hòa, với nhiều tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, tuyên truyền pháp luật hay nhiều nghĩa cử đẹp về nghĩa tình đồng đội; là mô hình “Tiết kiệm theo gương Bác” tại 2 xã Lĩnh Sơn, Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn…
 
Không thể phủ nhận, việc học và làm theo Bác đang dần thấm nhuần vào tư tưởng cũng như hành động của mỗi cán bộ đảng viên cũng như cả cộng đồng. Những ngày tháng 5 lịch sử này, kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Bác, trái tim của những người con quê hương lại thêm nhớ về Người - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Nhớ về Bác, mỗi chúng ta nguyện nêu cao tinh thần cách mạng, không ngừng học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để góp sức dựng xây quê hương giàu mạnh.                               
.

Thùy Dương

.